ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έκθεση για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Την έκθεση  που περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά και άλλα στοιχεία σχετικά με την  ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,