παραγράφου 4 του άρθρου 5
ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233)

Με το άρθρο 38 του Σχεδίου Νόμου  για την Έρευνα, ρυθμίζονται θέματα των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου

Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Επιστολή του Σ.Γ.Κ.Μ προς το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Βαυαρίας

Μόναχο, 06/04/2016 Αριθ.Πρωτ.: 11 Προς     : Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου Υπόψη : Συντονιστή Δρ. Παπατσίμπα Κοιν.     : 1. Γενική Πρόξενο κ. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου 2. Υπουργείο