Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσβαση των Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Αλλαγές στην πρόσβαση των Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση! Γνωστοποίηση δημοσίευσης τροποποίησης Υπουργικής απόφασης Ειδικών Κατηγοριών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης     Σας ενημερώνουμε

Μετέωρα
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μετέωρα

Τα Μετέωρα αποτελούν, μετά το Άγιο ΄Ορος, το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή της εγκατάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι σήμερα μοναστικό…