Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας
ΕΛΛΑΔΑ

Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

Σχέδιο Νόμου για την Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής…