Προσεχείς Εκδηλώσεις

  • Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις με αυτή την ετικέτα
  • Προγενέστερες εκδηλώσεις

    Η μάθηση φέρνει χαρά
    Η μάθηση φέρνει χαρά
    Πέμπτη, 28.03.2019 19:00 - 20:30
    5. Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου «Σωκράτης» - München