Προσεχείς Εκδηλώσεις

Σωκράτης
Η μάθηση φέρνει χαρά
Πέμπτη, 28.03.2019 19:00 - 20:30
5. Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου «Σωκράτης» - München