166 νέα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για όλους τους μαθητές

166 νέα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για όλους τους μαθητές

Στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα λειτουργεί ως αποτελεσματικός μοχλός κοινωνικής κινητικότητας για το κάθε παιδί, θα παρέχει ίσες ευκαιρίες ανέλιξης στην εποχή της παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης και θα διαμορφώνει δημιουργικούς, εξωστρεφείς και ενεργούς πολίτες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παρουσίαση 166 νέων, σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών για όλους τους μαθητές.

Τα νέα προγράμματα αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

  • Πρώτος άξονας:     Αναδιάρθρωση του διδακτικού σχεδιασμού και της παιδαγωγικής φιλοσοφίας των Προγραμμάτων Σπουδών  με έμφαση: Στην ουσία της γνώσης και σε όσα ο μαθητής χρειάζεται να γνωρίζει και να κατανοεί μετά το μάθημα, και όχι στην άκριτη αποστήθιση μιας ύλης. Στη συνέχεια και της συνοχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα.
  • Δεύτερος άξονας: Εμπλουτισμός του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών με: Ενσωμάτωση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων. Γενίκευση διαθεματικότητας – διεπιστημονικότητας.
  • Τρίτος άξονας: Γενίκευση της ψηφιακής διάστασης των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς: Οι ψηφιακές τεχνολογίες και πλούσιο ψηφιακό υλικό ενσωματώνονται σε όλα τα μαθήματα. Ο ψηφιακός εγγραματισμός των μαθητών γίνεται κύριος στόχος όλων των μαθημάτων.

Επισημαίνεται ότι τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών δεν έχουν ανανεωθεί για σχεδόν δύο δεκαετίες και λόγω των καταιγιστικών επιστημονικών εξελίξεων και των αναδυόμενων απαιτήσεων της κοινωνίας του μέλλοντος έχουν καταστεί αναχρονιστικά.