Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω

Ενώ η τελευταία αλλαγή ώρας ήταν προγραμματισμένη να εφαρμοστεί τον Μάρτιο του 2021, με τα κράτη της ΕΕ να πρέπει να επιλέξουν σταθερά τη χειμερινή ή θερινή ζώνη, η συγκεκριμένη απόφαση δεν εφαρμόστηκε ποτέ και οι δείκτες των ρολογιών εξακολουθούν να αλλάζουν Οκτώβριο και Μάρτιο.

Σημαντικό ρόλο στη λήψη της συγκεκριμένης και, ανεφάρμοστης μέχρι σήμερα, απόφασης διαδραμάτισαν μεταξύ άλλων και οι «επιπτώσεις» από την αλλαγή ώρας στο βιολογικό ρολόι καθώς είναι καταγεγραμμένη  η δυσκολία στην άμεση προσαρμογή.

Σήμερα δεν υπάρχει εικόνα για το αν ποτέ αυτή η απόφαση τελικά θα εφαρμοστεί καθώς δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη στην απαλλαγή της Ευρώπης από το συγκεκριμένο μέτρο

Έτσι, την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2023, θα κερδίσουμε μια ώρα ύπνου καθώς θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας από τη θερινή στη χειμερινή σημαίνει ότι το ρολόι μας στις 03:00 π.μ. της μεθεπόμενης Κυριακής θα γυρίσει μία ώρα πίσω και θα δείξει 02:00 π.μ.