Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας Αὐγουστίνου

Μητροπολίτη

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας: « Ἡ χαρὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Εἶναι μία χαρά, ποὺ μᾶς κάνει ἄλλους ἀνθρώπους. Ν᾽ ἀγαπήσομε τὸν Χριστὸ καὶ ὅλα θ᾽ ἀλλάξουν στὴ ζωή μας»

Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Συναχθήκαμε σήμερα οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ χαροῦμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πέρασε κ᾽ ἐφέτος ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας μας γιὰ τὴν μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἔτσι κάνουμε, ἄλλωστε, πρὶν ἀπὸ κάθε σημαντικὸ γεγονὸς τῆς ζωῆς μας. Φροντίζουμε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ νὰ τὸ ζήσουμε ὅσο καλύτερα μποροῦμε.

Γιὰ σαράντα μέρες, λοιπόν, ὅσο μπόρεσε ὁ καθένας μας, νηστέψαμε ἀπὸ τροφὲς καὶ ἀπὸ πάθη μας: Γιὰ νὰ νιώσουμε πεῖνα καὶ δίψα γιὰ τὸν Θεό.Γιὰ νὰ χορτάσουμε μὲ τὸν Ἄρτο τῆς ζωῆς, τὴν θεία κοινωνία, καὶ νὰ ξεδιψάσουμε μὲ τὸ κρυστάλλινο νερὸ τοῦ λόγου Του. Γιὰ νὰ ζήσουμε τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἐλευθερίας ποὺ προσφέρει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν χάρη Του. Γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὴν δύναμη νὰ ζητοῦμε συγχώρεση, νὰ δίνουμε συγχώρεση καὶ νὰ εἴμαστε εἰ δυνατὸν πρῶτοι σὲ ἔργα συμφιλίωσης καὶ ἀγάπης.

Χριστὸς γεννᾶται σήμερα, κι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ μόνο τοῦ ἔργου Του γιὰ τὴν ἀπολύτρωσή μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐμεῖς οἱ ἀτελεῖς ἄνθρωποι νὰ μοιάσουμε καὶ νὰ φτάσουμε τὸν τέλειο Θεό μας. Ἀκολουθοῦν τὰ Θεοφάνεια, ἡ Μεταμόρφωση, ὁ Σταυρός, ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ἀνάληψή Του. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι παρόντα σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ποὺ τελοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Γι᾽ αὐτό, ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πάντοτε εἶναι Χριστούγεννα καὶ πάντοτε εἶναι Πάσχα!

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, ἐξάλλου, ποὺ κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι γιορτὴ τῆς ζωῆς καὶ πηγὴ ἁγιασμοῦ καὶ ὀμορφιᾶς. Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ ἀπάντηση στὰ ἀνθρώπινα ἀδιέξοδά μας, τὸ ἐργαστήρι τῆς πνευματικῆς προκοπῆς μας, τὸ ἁπαλὸ φῶς στὸ πυκνὸ σκοτάδι μας. Τὴν Θεία Λειτουργία τὴν τελοῦμε ὅλοι μαζί, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, μ᾽ ἕνα στόμα καὶ μιὰ καρδιά. Κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅλοι ὅσοι βαπτιστήκαμε εἴμαστε ἀπαραίτητοι γιὰ τὴν τέλεσή της. Κανεὶς δὲν περισσεύει ἀπὸ τὶς εὐχαριστιακές μας συνάξεις!

Ἂν μένουμε, λοιπόν, μακριὰ ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία ἢ περιοριζόμαστε στὴν συμμετοχή μας σ᾽ αὐτὴ δυὸ-τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο, ἀδικοῦμε τὸν ἑαυτό μας, χάνουμε εὐκαιρίες ἀνεφοδιασμοῦ μας γιὰ τὴν πάλη τῆς ζωῆς καὶ λησμονοῦμε ὅτι δὲν πλαστήκαμε γιὰ τὸν θάνατο, ἀλλὰ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Στὴν Θεία Λειτουργία φανερώνεται καὶ προσφέρεται ὁ Χριστός. Ἐκεῖ μᾶς ἀναμένει, κι ἀσφαλῶς ὄχι μόνο τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα, γιὰ νὰ θεραπεύσει τοὺς πόνους τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ λάθη μας καὶ τὶς συνέπειές τους, γιὰ νὰ χορτάσει τὴν ὑπαρξιακὴ πεῖνα καὶ δίψα μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀγκαλιάσει καὶ νὰ μᾶς σώσει μὲ τὴν ἀγάπη Του.

Ὁ Χριστὸς γεννιέται σήμερα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τοῦ κάνουμε καλύτερο δῶρο ἀπὸ τὸ νὰ Τὸν ὑποδεχτοῦμε στὶς καρδιές μας, ἀφήνοντάς τὴν ἀγάπη Του νὰ γεμίζει μὲ νόημα κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας! Κι ἂν καὶ τὰ δικά μας βήματα, κάθε Κυριακή, βρίσκουν τὸν δρόμο γιὰ τὸ πατρικό μας σπίτι, τὴν ἐκκλησιά, τότε θὰ νιώσουμε κι ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ ἔζησε ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ὁποῖος γράφει: «ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν. Αὐτὸς εἶναι ἡ ἀγάπη μας. Ἀπὸ ᾽κεῖ πηγάζει ἡ χαρά. Ἡ χαρὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Εἶναι μία χαρά, ποὺ μᾶς κάνει ἄλλους ἀνθρώπους. Ν᾽ ἀγαπήσομε τὸν Χριστὸ καὶ ὅλα θ᾽ ἀλλάξουν στὴ ζωή μας»!

Τὸ εὔχομαι πατρικὰ σὲ ὅλους σας. Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2018

Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


Weihnachtsbotschaft 2018

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland,
Exarchen von Zentraleuropa

*  *  *

 

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

Wir Gläubigen sind heute zusammengekommen, um uns an der Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu erfreuen. Auch in diesem Jahr ist damit die Vorbereitungszeit für das große Fest der Weihnacht vorbei. Sich vorzubereiten – das tun wir ja für jedes wichtige Ereignis in unserem Leben. Wir sorgen also dafür, dass wir bereit sind, es möglichst gut zu erleben.

Vierzig Tage lang haben wir, so weit es uns möglich war, auf bestimmte Speisen und Leidenschaften verzichtet: damit wir Hunger und Durst nach Gott verspüren, damit wir satt werden am Brot des Lebens, der hl. Eucharistie, damit wir unseren Durst mit dem kristallklaren Wasser seines Wortes löschen, damit wir die Schönheit der Freiheit erleben, die Christus uns in seiner Gnade schenkt, damit wir die Kraft erlangen,  um Vergebung zu erbitten und selbst zu vergeben und damit wir möglichst an erster Stelle beim Werk der Versöhnung und der Liebe stehen.

Christus wird heute geboren, und das ist erst der Beginn seines Wirkens für unser Heil, damit wir, die unvollkommenen Menschen unserem vollkommenen Gott ähnlich werden und zu ihm gelangen. Es folgen die Theophanie, die Verklärung, sein Kreuz, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und alle diese Ereignisse der Menschwerdung Christi sind in jeder Göttlichen Liturgie präsent, die wir alle gemeinsam für das Heil der Welt feiern. Deswegen ist, wie die Kirchenväter sagen, immer Weihnachten und immer Ostern!

Darum ist auch jede Göttliche Liturgie eine Feier des Lebens und eine Quelle der Liebe und des Schönen. Jede Göttliche Liturgie ist die Antwort auf unsere menschlichen Ausweglosigkeiten, sie ist die Werkstatt unseres spirituellen Fortschritts und das sanfte Licht in unserer tiefen Dunkelheit. Wir alle, das Volk Gottes, feiern gemeinsam die Göttliche Liturgie mit einem Mund und einem Herzen. Und das bedeutet, dass alle, die getauft sind, für ihre Feier erforderlich sind. Niemand ist bei unseren Eucharistiefeiern überzählig!

Wenn wir also der Göttlichen Liturgie fernbleiben und unseren Gottesdienstbesuch auf zwei, drei Mal im Jahr beschränken, tun wir uns selbst Unrecht, wir verpassen die Gelegenheit, uns für den Kampf des Lebens auszurüsten, und vergessen dabei, dass wir nicht für den Tod erschaffen wurden, sondern für das Leben der Gegenwart und der zukünftigen Welt. In der Göttlichen Liturgie offenbart sich und schenkt sich Christus. Hier erwartet er uns, sicherlich nicht nur an Weihnachten und Ostern, um unsere Schmerzen der Seele und des Leibes zu heilen, um uns vor unseren Fehlern und ihren Folgen zu befreien, um unseren Hunger und Durst nach dem wahren Leben zu stillen, um uns zu umarmen und durch seine Liebe zu erretten.

Christus wird heute geboren, und wir können ihm kein besseres Geschenk machen, als ihn in unseren Herzen aufzunehmen und von seiner Liebe jeden Schritt unseres Lebens sinnvoll erfüllt werden zu lassen! Und wenn wir unsere eigenen Schritte, jeden Sonntag, auf den Weg zum Haus unseres Vaters, zur Kirche, lenken, werden wir das verspüren, was der heilige Porphyrius erlebt hat, der schreibt: “Christus ist alles. Er ist unsere Liebe. Aus ihr entspringt die Freude. Die Freude ist Christus selbst. Er ist eine Freude, die aus uns andere Menschen macht. Lieben wir Christus, und alles wird sich ändern in unserem Leben!“

Das wünsche ich väterlich euch allen. Gesegnete Weihnachten!

 

Bonn, 25. Dezember 2018
Euer
+ Metropolit Augoustinos von Deutschland

Γιάννης Χαλιάσος 461 Άρθρα
Δημοσιογράφος, δημιουργός, διαχειριστής και αρχισυντάκτης του GR-News!