Δένδιας: Η Ομογένεια είναι το «συγκριτικό πλεονέκτημα» της Ελλάδος

Δένδιας Ομογένεια

Με επιστολή που απέστειλε σε μια σειρά από μεγάλες οργανώσεις της Ομογένειας ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εξηγεί τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφορικά με το θέμα της προωθούμενης συγχώνευσης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού(ΓΓΑΕ) αλλά και της ανασύστασης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού(ΣΑΕ).

Στην επιστολή του, ο κ. Δένδιας χαρακτηρίζει τους Έλληνες του εξωτερικού «στρατηγική προτεραιότητα» του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και «συγκριτικό πλεονέκτημα» της Ελλάδος.

Ακολούθως, ο ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι το Υπουργείο «προχωρά σε δομικές και λειτουργικές αλλαγές, με κύριο στόχο την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού».

Συγκεκριμενοποιώντας τις αλλαγές αυτές, ο κ. Δένδιας αναφέρει, πως:

η συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας σε ενιαίο σχήμα δημιουργεί μία νέα ισχυρή Γραμματεία, που θα συντονίζει και θα υλοποιεί με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο δράσεις και λειτουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ομογένειας (Προξενικά, Θρησκευτικά, Μορφωτικά, πολιτιστικά ζητήματα).

Το νέο σχήμα σηματοδοτεί την επανεκκίνηση μιας συνεκτικής πολιτικής για τους Έλληνες της διασποράς, καθώς αντιμετωπίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες του υφιστάμενου σχήματος και αναβαθμίζει ουσιαστικά το ρόλο και τη σημασία του Απόδημου Ελληνισμού της Ομογένειας.

Κάνει επίσης λόγο για την επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), θεωρώντας ότι η προωθούμενη μεταρρύθμιση αποτυπώνει το στόχο της κυβέρνησης για τη μεγιστοποίηση του εθνικού οφέλους από τη δύναμη των Ελλήνων της Διασποράς.

Παραλήπτες της επιστολής είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών, η Συντονίστρια Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποντίων και η Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης.