Διαδικτυακή ημερίδα της ΕΓΣ – Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Λυμάτων

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνουν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου την ψηφιακή ημερίδα με τίτλο “Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Λυμάτων – Ελληνογερμανική Ανταλλαγή Εμπειρογνωμόνων”.

Το ζήτημα της διαχείρισης υδατικών πόρων και λυμάτων στην Ελλάδα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής με την εξοικονόμηση πόρων να αποτελεί μια πολύ κρίσιμη παράμετρο για τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος.

Για την επίτευξη των σχετικών στόχων απαιτούνται οι αντίστοιχες υποδομές που αποσκοπούν στην καταγραφή, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του περιφερειακού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, την αναβάθμιση και τον έλεγχο της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών.

Σκοπός της ημερίδας η προώθηση σύγχρονων τεχνολογιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτό το ζήτημα, καθώς και η εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασία μεταξύ εταιρειών και Δήμων, με εστίαση τη βέλτιστη διαχείριση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η e-ημερίδα αποτελεί συνέχεια της ψηφιακής επιχειρηματικής αποστολής γερμανικών εταιρειών στην Ελλάδα στον τομέα της διαχείρισης νερού και λυμάτων που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2020 από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Βέλτιστες πρακτικές, όπως και σύγχρονες τεχνολογίες

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτικής, δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τη Γερμανία, ενώ στο πλαίσιο αυτής θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Γερμανών και Ελλήνων εμπειρογνωμόνων για βέλτιστες πρακτικές, όπως και σύγχρονες τεχνολογίες που αφορούν σε ψηφιακές λύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δικτύων που αναπτύσσουν εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της e-ημερίδας θα λάβει χώρα κι ένας κύκλος συζητήσεων του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN Black Sea).

Κατά τη διάρκεια της ημερίδα οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα την ευκαιρία να έλθουν σε άμεση επικοινωνία μέσω Β2G συναντήσεων με τις επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς της Γερμανίας και να λάβουν ενημέρωση για την εφαρμογή της τεχνολογίας που ανταποκρίνεται στις κατά τόπους ανάγκες τους για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Παράλληλα, θα υπάρξουν και Β2Β συναντήσεις, ώστε Έλληνες επιχειρηματίες να αναζητήσουν πεδία σύναψης συνεργειών με γερμανικές εταιρείες που ειδικεύονται στον τομέα.