01.06.2020 - Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού!

διαγωνισμού συγγραφής μικρής φόρμας

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν!

Θα τα βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ

30.04.2020 - Λήξη διαγωνισμού!

Ο διαγωνισμός «ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ολοκληρώθηκε!

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ΜΙΚΡΟΥΣ συγγραφείς για τον κόπο που κάνανε, το χρόνο που αφιερώσανε και για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό!

Τα αποτελέσματα, που ήταν να ανακοινωθούν στις 30.05.2020, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

14.04.2020 - Έναρξη διαγωνισμού!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και προκειμένου να προσφέρουμε στους αγαπητούς μαθητές και στις αγαπητές μας μαθήτριες την ευκαιρία μιας ευχάριστης και δημιουργικής απασχόλησης στο σπίτι, η οποία θα τους/τις φέρει πιο κοντά στη λογοτεχνία και θα καλλιεργήσει τη γραπτή τους έκφραση, παίρνουμε την πρωτοβουλία να εγκαινιάσουμε έναν διαγωνισμό συγγραφής μιας ιστορίας μικρής φόρμας για παιδιά δημοτικού.

Οι ιστορίες θα γραφούν από τα παιδιά στο σπίτι και θα διαβαστούν από τετραμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τελικά τρία κείμενα για την κάθε κατηγορία, τα καλύτερα κατά τη γνώμη της, τα οποία και θα βραβευθούν.

Ένα κουνελάκι στο σαλόνι μας

Η πρώτη, η δευτέρα και η τρίτη δημοτικού θα γράψουν μία ιστορία από 200 ως 400 λέξεις με τίτλο:

Ένα κουνελάκι στο σαλόνι μας“.

Η τετάρτη, πέμπτη και έκτη δημοτικού θα γράψουν μια ιστορία από 400 ως 1000 λέξεις με τίτλο:

Ένας παράξενος επισκέπτης ήρθε αυτές τις μέρες στο σπίτι μας“.

“Ένας παράξενος επισκέπτης ήρθε αυτές τις μέρες στο σπίτι μας“.

Οι ιστορίες πρέπει να σταλούν μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mikriforma@gr-news.eu να είναι γραμμένες σε word και με γραμματοσειρά Calibri 12, σε κανονικά περιθώρια.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου.

Η τετραμελής κριτική επιτροπή θα αποτελείται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Συγγραφέας

ΜΕΛΗ:

1. Δήμητρα Σιώκου-Μαυρίδου, Εκπαιδευτικός

2. Μαρία Βαγιωνάκη, Φιλόλογος

3. Νίκη Eideneier-Αναστασιάδη, Νεοελληνίστρια, Λογοτεχνική Μεταφράστρια και Εκδότης

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διοργανωτές διαγωνισμού: Το ενημερωτικό πορταλ με την επωνυμία «GR-NEWS», που εδρεύει στο Μόναχο, εφεξής ο «Διοργανωτής», σε συνεργασία με την Κριτική Επιτροπή, διοργανώνουν τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ», εφεξής «ο Διαγωνισμός», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, εφεξής οι «Όροι»:

  1. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή, διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση τους, να παρατείνουν, να μειώσουν τη διάρκεια ή και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό.
  2. Διάρκεια διαγωνισμού: Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 14/04/2020 και λήγει την 30/04/2020 και ώρα 23:59. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια θα καταστεί γνωστή μέσα από τις σελίδες του Διοργανωτή στο facebook και στο www.gr-news.de. Διευκρινίζεται ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Oι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές δημοτικού, οι οποίοι θα επισκεφθούν το δικτυακό τόπο https://www.gr-news.de για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Με γνώμονα ότι οι συμμετέχοντες και νικητές του Διαγωνισμού θα είναι κάτω των 18 ετών, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αλλά και για να τεθεί σε ισχύ το δώρο, προϋποθέτεται η επίδειξη έγγραφης συγκατάθεσης και αποδοχής του ασκούντος την γονική μέριμνα.
  4. Κανόνες Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει δεκαεπτά (17) ημέρες (14/04/2020 – 30/04/2020). Οι συμμετέχοντες καλούνται να συγγράψουν και να αποστείλουν την ιστορία τους μέσω E-Mail. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον κρίνουν πως οι συμμετέχοντες δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
  5. Ανάδειξη-Ανακοίνωση Νικητών: Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 30/05/2020 με σχετική ανάρτηση στη σελίδα του Διοργανωτή στο facebook https://www.facebook.com/grnews.de,  αλλά και στο https://www.gr-news.de ενώ θα σταλεί και προσωπικό μήνυμα. Έξι (6) νικητές/τριες θα κερδίσουν από ένα βιβλίο με προσωπική αφιέρωση, είτε από την συγγραφέα και Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, κ. Αλεξάνδρα Μητσιάλη ή από την συγγραφέα και υποστηρίκτρια του Διαγωνισμού, κ. Ελένη Δαληδημητρίου-Τσακμάκη.
  6. Αποδοχή – Παραλαβή Δώρων: Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν με μήνυμα στο inbox της σελίδας ή στο E-Mail του Διοργανωτή και της κριτικής επιτροπής mikriforma@gr-news.eu, έως και 10/06/2020. Κατά την παραπάνω επικοινωνία, θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, πλήρης διεύθυνση) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων, καθώς και μια συμπλήρωση της δήλωσης αποδοχής δώρου. Σε περίπτωση που δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του νικητή ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με αυτόν ή ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.
  7. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
  8. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης: Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων/νικητών μετά την παραλαβή του δώρου/επάθλου. Κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή έναντι των νικητών παύει να υφίσταται.
  9. Προσωπικά δεδομένα: Προσωπικά στοιχεία – μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας), πρόκειται να συλλεχθούν από την εταιρεία, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στο πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 και δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές εμπορικές-προωθητικές ενέργειες ή για οποιαδήποτε άλλον σκοπό, ούτε θα κοινοποιηθούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού Αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
  10. Αποδοχή όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.