ΕΕ: Η Αυστρία μπλοκάρει την επιβολή ανώτατου ορίου χρήσης μετρητών!

επιβολή ανώτατου ορίου χρήσης μετρητών

Ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών Γκέρνοτ Μπλιούμελ απέρριψε εκ νέου την πρόταση της Επιτρόπου Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών Μαρέιντ Μαγκίνες για απαγόρευση πληρωμών σε μετρητά άνω των 10.000 ευρώ.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκέρνοτ Μπλιούμελ:

Δεν θα δεχτούμε μια υφέρπουσα κατάργηση των μετρητών, τα οποία, ειδικά στην Αυστρία, εξακολουθούν να είναι το πιο σημαντικό και προτιμώμενο μέσο πληρωμών.

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της η Επίτροπος Μαρέιντ Μαγκίνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαγορεύσει τις υψηλές πληρωμές σε μετρητά ώστε να  καταπολεμήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο σχετικός κανονισμός πρόκειται να αποτελέσει μέρος μιας δέσμης νομοθετικών προτάσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προτίθεται να παρουσιάσει η Επιτροπή τον Ιούλιο.

Οι Αυστριακοί προτιμούν το ρευστό!

Ο Γκέρνοτ Μπλιούμελ, παραπέμπει σε στοιχεία της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οποία το μερίδιο σε μετρητά στις συναλλαγές στην Αυστρία είναι 79% -και επομένως υπερβαίνει τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ που είναι περίπου 73%.

Όπως σημειώνει σε δηλώσεις του ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών:

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι φυσικά σημαντική, αλλά δεν πρέπει να είναι εις βάρος των έντιμων πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης πολλοί πολίτες έχουν εκτιμήσει ιδιαίτερα την ασφάλεια των μετρητών, και αυτή η ελευθερία και η δυνατότητα επιλογής πρέπει να διατηρηθούν και στο μέλλον.

Σαφής απόρριψη για όρια στις πληρωμές με μετρητά υπάρχει και από την αυστριακή αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί τέτοια όρια ως προκαταρκτικό στάδιο της κατάργησης των μετρητών και ως εκ τούτου ένα περαιτέρω βήμα προς τον διαφανή πολίτη.