ΕΕ: Εγκρίθηκε ο χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων 2022-27

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
ΕΕ: Εγκρίθηκε ο χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων 2022-27

Μετά από διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές Αρχές, που διήρκησαν όλο το 2021, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2022-27.

Επιτυγχάνεται ο στόχος για αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για Περιφέρειες της Πατρίδας μας, σε συνάρτηση με τις αναπτυξιακές ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών δίκαιης μετάβασης.

Οι κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5%-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην προηγούμενη περίοδο, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες για Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι οι Περιφέρειες

 • Βορείου Αιγαίου,
 • Νοτίου Αιγαίου,
 • Κρήτης,
 • Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
 • Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Δυτικής Μακεδονίας,
 • Ηπείρου,
 • Θεσσαλίας,
 • Ιονίων Νήσων,
 • Δυτικής Ελλάδας,
 • Στερεάς Ελλάδας και
 • Πελοποννήσου.

Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται, ανάλογα με το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., μεταξύ 30%-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στην Αττική, καθορίζονται ως μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις στον Δυτικό Τομέα Αθηνών το 15%,  στην Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και σε Πειραιά- Νήσους το 25%.