ΕΓΣ: Νέα συνεργασία μεταξύ των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα και Coswig (Anhalt)

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
ΕΓΣ: Νέα συνεργασία μεταξύ των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα και Coswig (Anhalt)

Με την πρόσφατη υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας (MoU) μεταξύ των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα και Coswig (Anhalt) και με την σημαντική υποστήριξη της ΕΓΣ επισφραγίστηκε η βούληση των δύο Δημάρχων να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμων στόχων επ’ ωφελεία των Δήμων και των δημοτών τους.

Οι δήμαρχοι κ.κ. Παναγιώτης Νάνος και Axel Clauß, με την αρωγή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας που καθορίζει τον οδικό χάρτη της συνεργασίας τους.

Με την υιοθέτηση κοινών στόχων, τους οποίους θα προωθήσουν με αμοιβαιότητα και σεβασμό, οι Δήμοι Λίμνης Πλαστήρα και Coswig (Anhalt) θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους μεταξύ άλλων σε κοινές πολιτικές στον τουρισμό, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

ΕΓΣ: Νέα συνεργασία μεταξύ των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα και Coswig (Anhalt)

Στόχος των δημάρχων είναι, μέσα από κοινές δράσεις, να προωθήσουν την χάραξη πολιτικών για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, με προτεραιότητα την διεκδίκηση κοινών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου και κατ’ επέκταση την αναζωογόνηση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Επίσης προβλέπεται συνεργασία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε λειτουργικό επίπεδο και όπου αλλού είναι εφικτό με σκοπό να δοθεί προστιθέμενη αξία στις έννοιες της Πολιτικής και της Αυτοδιοίκησης.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα δημιουργηθούν τρεις ομάδες εργασίας:

  1. για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος των δήμων τους
  2. την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε καινοτόμες δράσεις για το περιβάλλον και
  3. την προώθηση του πολιτισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

H πρώτη ομάδα εργασίας θα εστιάσει σε ζητήματα συγκράτησης του πληθυσμού στα χωριά, δημιουργίας συνθηκών για επιστροφή των ξενιτεμένων στον τόπο τους αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων στην Ύπαιθρο.

Σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές δράσεις θα επιδιωχθεί συνεργασία Πανεπιστημίων, Σχολείων, Συλλόγων και Φορέων σε Εκπαιδευτικό, Πολιτιστικό και Μορφωτικό Επίπεδο, ώστε με τη συνδρομή των δύο Δήμων να οργανωθούν κοινές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και άλλες δράσεις με θέμα το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό αλλά και τη Σύγχρονη Τέχνη.

ΕΓΣ: Νέα συνεργασία μεταξύ των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα και Coswig (Anhalt)

Στο πλαίσιο της προώθησης των πολιτιστικών ανταλλαγών και του εναλλακτικού τουρισμού ο Δήμος της Λίμνης Πλαστήρα θα αναλάβει στις κατασκηνώσεις «Νεράϊδα» την φιλοξενία παιδιών από τον δήμο Coswig (Anhalt) Γερμανίας καθώς και την φιλοξενία φοιτητών από Πανεπιστήμια της Γερμανίας στο πλαίσιο των Θερινών Ακαδημιών και για πρακτική άσκηση.

Ακόμη, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για αθλητικές, μορφωτικές, πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των Δήμων και των φορέων.

Ο Δήμαρχος Axel Clauß ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καλέσει τον Έλληνα ομόλογό του και την ομάδα του να επισκεφθούν το Coswig (Anhalt) το 2024.

Το επόμενο διάστημα οι ομάδες εργασίας θα προετοιμάσουν το έδαφος για την ανάπτυξη παραγωγικών συνεργειών μεταξύ των δύο Δήμων με την πολύτιμη συνεισφορά της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.