ΕΓΣ: Στήριξη της επαγγελματικής εξειδίκευσης στο χώρο της ανακαίνισης

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης ο Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος Χρώματος, Διαμόρφωσης και Προστασίας Κτιρίων στηρίζει τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Κρήτης στην ανάπτυξη εξειδικευμένων σεμιναρίων για τεχνίτες στον χώρο της ανακαίνισης κτιρίων.

Σε πολύ θερμό κλίμα ο Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος Χρώματος, Διαμόρφωσης και Προστασίας Κτιρίων και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Φρανκφούρτης (HWK Frankfurt) υποδέχτηκαν  την ελληνική αποστολή των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης.

Την αποστολή υποδέχτηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Φρανκφούρτης, κ. Riess, ο πρόεδρος  του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Χρώματος, Διαμόρφωσης και Προστασίας Κτιρίων, κ. Müller και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Bucksteeg.

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Μετά την επίσκεψη των Γερμανών εμπειρογνωμόνων στην Κρήτη και την επιτόπια αυτοψία των εγκαταστάσεων αλλά και την κατανόηση των αναγκών της ελληνικής αγοράς πραγματοποιήθηκε και η αντίστοιχη επίσκεψη των Ελλήνων ειδικών στις γερμανικές εγκαταστάσεις με στόχο την γνωριμία με το γερμανικό σύστημα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης το οποίο διακρίνεται για την υψηλή ποιότητά του.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο επαγγελματικό σχολείο (Berufsschule), στα εργαστήρια των σχολείων (Schulwerkstätten) καθώς και στο Κέντρο Τεχνολογίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Berufsbildungs- und Technologiezentrum).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν τα πεδία συνεργασίας και στόχος είναι η ανάπτυξη ενός αντίστοιχου κέντρου τεχνολογίας και επαγγελματικής εξειδίκευσης στα οικοδομικά επαγγέλματα.

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Τα προγραμματισμένα  σεμινάρια θα ξεκινήσουν με την εξειδίκευση στην ξηρά δόμηση η οποία θα αποτελείται από τρεις ενότητες (modules) και θα οδηγεί σε πιστοποίηση από τους γερμανικούς εταίρους.

Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες τεχνίτες που έχουν πολύχρονη εμπειρία στο εν λόγω επάγγελμα, θα έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν περαιτέρω αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικά γύρω από τις νέες και καινοτόμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους να διεξαχθεί τουλάχιστον η πρώτη ενότητα του σεμιναρίου αναλόγως και με την εξέλιξη της πανδημίας, διότι η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο επάγγελμα προϋποθέτει την δια ζώσης παρουσία.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος μέσω αυτού του κύκλου σεμιναρίων είναι η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με την παροχή υψηλών υπηρεσιών στον χώρο των οικοδομικών επαγγελμάτων.