Έκκληση του Δικτύου Ελληνικών Συλλόγων και Φορέων Μονάχου για στήριξη των σεισμοπαθών

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Δίκτυο Ελληνικών Συλλόγων και Φορέων Μονάχου

Το Δίκτυο Ελληνικών Συλλόγων και Φορέων Μονάχου απευθύνει έκκληση προς τον Ελληνισμό της περιοχής να σταθεί στο πλάι των χιλιάδων σεισμοπαθών στην γειτονική Τουρκία και στη Συρία, στηρίζοντας την ηθικά επιτακτική και επείγουσα πρωτοβουλία για συγκέντρωση χρημάτων.

Το Δίκτυο Ελληνικών Συλλόγων και Φορέων Μονάχου απευθύνει έκκληση προς τον Ελληνισμό της περιοχής, στέλνοντας ταυτόχρονα το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης μέσω ακόμη μιας συλλογικής και ενωτικής δράσης.

Mήνυμα συμπαράστασης και ανθρωπιάς προς τους φίλους και γείτονες από την Τουρκία και τη Συρία οι οποίοι ζουν στο Μόναχο και θρηνούν συγγενείς και οικείους, έχουν ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί ή είναι άστεγοι.

Μήνυμα για την αναγκαιότητα ειρηνικής συνύπαρξης των λαών σ όλο τον κόσμο.

Μήνυμα στην τοπική κοινωνία του Μονάχου, ότι ο Ελληνισμός και οι οργανωμένοι φορείς του συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες της πόλης μας.

Στοιχεία ειδικού τραπεζικού λογαριασμού:

Παραλήπτης: Doryforos e.V.
Τράπεζα: Piraeus Bank
IBAN: DE84 5242 0600 8167 9673 35
Verwendungszweck : HILFE TÜRKIYE-SYRIEN

(Για την χρηματική σας υποστήριξη θα λάβετε απόδειξη, την οποία μπορείτε να καταθέσετε στην εφορία για απαλλαγή του ποσού. 
Για ποσά μέχρι 200 € θα εκδίδεται απλή απόδειξη, ενώ για ποσά άνω των 200 € ειδική απόδειξη.)

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα κατατεθούν μέσω εμβάσματος σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου Μονάχου, που έχει αναλάβει συγκεκριμένη δράση βοήθειας των σεισμοπαθών σε Τουρκία και Συρία.

Έκκληση του Δικτύου Ελληνικών Συλλόγων και Φορέων Μονάχου για στήριξη των σεισμοπαθών


Die griechischen Vereine und Institutionen in München appellieren dazu, den Tausenden von Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien beizustehen und durch unsere humanitäre aber auch moralisch notwendige Spendeninitiative zu unterstützen.

Die griechischen Vereine und Institutionen in München appellieren an die Münchner Bevölkerung, den Erbebenopfern in der Türkei und Syrien zu helfen und senden gleichzeitig, durch eine weitere kollektive und vereinigende Aktion, eine eigene Botschaft der Solidarität.

Eine Botschaft der Unterstützung und Menschlichkeit an Freunde und Nachbarn aus der Türkei und Syrien, die in München leben und um Ihre Angehörige und Freunde trauen oder sich um Verletzte oder Obdachlose Familienangehörige sorgen.

Eine Botschaft über die Notwendigkeit eines friedlichen Zusammenlebens der Völker auf der ganzen Welt.

Eine Botschaft an die Münchner Gemeinde, dass sich der Hellenismus und seine organisierten Gremien aktiv an den Initiativen unserer Stadt beteiligen.

Die Spendensumme wird auf Sonderkonto der Stadt München überwiesen, die sich gezielt für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien einsetzt.

Spendenkonto Daten:

Empfänger: Doryforos e.V.
Bank: Piraeus Bank
IBAN: DE84 5242 0600 8167 9673 35
Verwendungszweck: HILFE TÜRKIYE-SYRIEN

(Für Ihre Geldspende erhalten Sie eine Spendenquittung, die Sie beim Finanzamt vorlegen können. Bis zu 200 € einfache Quittung, über 200 € Sonderquittung.)
Aufruf zu Spenden für die Erdbebenofer in der Türkei und Syrien