Η Ελληνογερμανική Συνέλευση σε πλήρη λειτουργία!

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Ελληνογερμανική Συνέλευση

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της εξάπλωσης  του ιού Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας κάθε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, η ΕΓΣ παραμένει ενεργά παρούσα.

Με επιτυχή συντονισμό όλων των γραφείων της και διαρκή επικοινωνία όλων των συνεργατών της, η ΕΓΣ βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, μέσω και της εξ αποστάσεως εργασίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες της.

Οι συνεργάτες μας συνεχίζουν την εργασία τους, με αναπροσαρμογή σειράς διαδικασιών και αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις νέες δραστηριότητες της ΕΓΣ που θα πραγματοποιηθούν μόλις εξομαλυνθεί η σημερινή δύσκολη συγκυρία.

Πρώτιστος στόχος της ΕΓΣ είναι, μόλις αποκατασταθεί η κανονικότητα που θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη συνέχιση του έργου της, να ενδυναμώσει τη συνεργασία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο χωρών.

Για το  σκοπό αυτό η ΕΓΣ προσαρμοζόμενη στις νέες αυτές έκτακτες συνθήκες παραμένει ενεργή στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργώντας υποστηρικτικά και καλλιεργώντας το πνεύμα συνεργασίας σε περιόδους κρίσεων.

Στην παρούσα χρονική στιγμή όπου οι αυτοδιοικήσεις παίζουν κομβικό ρόλο, η ΕΓΣ αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την ενίσχυσή τους. Λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που επικρατούν, προκύπτουν νέες ανάγκες, οι οποίες απαιτούν καινοτόμες αλλά και ανθρώπινες λύσεις.

Καθοριστικό εργαλείο οι συνέργειες

Οι συνέργειες αναδεικνύονται στην παρούσα συγκυρία ως ένα καθοριστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

Με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαμε έως τώρα αλλά και με τα νέα μέσα που επιτάσσει η παρούσα συγκυρία βρισκόμαστε στη διάθεση των τοπικών κοινωνιών και των εκπροσώπων τους στην κοινή προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα σημερινά δύσκολα εμπόδια και να χτίσουμε ένα βιώσιμο και ασφαλές αύριο.