Σουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση του Νικόλα Κάτσιου για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αποδήμων Δήμου Σουλίου

Δέσμευση του υποψηφίου δημάρχου Σουλίου κ. Νικόλα Κάτσιου για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αποδήμων Δήμου Σουλίου. Στους ακατάλυτους δεσμούς…