Ευρώπη: Νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Απασχόλησης

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
ευρωπαϊκής αρχής εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρχής εργασίας. Ο νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Απασχόλησης θα πρέπει να έχει την ιδιότητα μιας υπηρεσίας της ΕΕ και θα αρχίσει να λειτουργεί από το επόμενο έτος.

Θα βασίζεται στην Αρχή Τραπεζών της ΕΕ και θα στελεχωθεί με περίπου 150 υπαλλήλους.

Η Ευρωπαία Επίτροπος, Μαριάν Τάισεν, τόνισε ότι ο νέος οργανισμός θα διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων όταν ξεκινούν μια νέα δουλειά στο εξωτερικό.

Θα βοηθήσει τις Αρχές να συνεργαστούν καλύτερα ώστε όλες οι πλευρές να μπορέσουν να επιβάλουν τους υπάρχοντες νόμους. Συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διεξαγωγής επιθεωρήσεων στο χώρο εργασίας.

Για παράδειγμα οι υπάλληλοι του Οργανισμού και οι εθνικές Αρχές θα εξετάζουν εάν τηρούνται οι κατώτατοι μισθοί και τα κοινωνικά πρότυπα. Ο Οργανισμός θα παράσχει επίσης πληροφορίες για τις προσφορές εργασίας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Τάισεν θα εισαχθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κοινωνικής ασφάλισης.

Θα είναι παρόμοιος με τον αριθμό IBAN στον τραπεζικό τομέα. Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα. Αλλά να βοηθήσει τους εργαζόμενους και τους τουρίστες να αποκτήσουν πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος Γιουνκερ τόνισε:

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό έχει διπλασιαστεί και έχει φτάσει τα 17 εκατομμύρια. Πρέπει να συνεχίσουμε και να διατηρήσουμε τους κανόνες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε να δημιουργηθεί μια υπηρεσία εργασίας της ΕΕ. .