Γνωρίστε τη ζωφόρο του Παρθενώνα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Γνωρίστε τη ζωφόρο του Παρθενώνα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
© Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης – ΥΣΜΑ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ, παρουσιάζει έναν σύγχρονο τρόπο θέασης ολόκληρης της ζωφόρου του Παρθενώνα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www.parthenonfrieze.gr

H ζωφόρος, μια συνεχής ανάγλυφη ζώνη που περιέτρεχε το επάνω μέρος του τοίχου του ναού, απεικονίζει την πομπή της μεγαλύτερης γιορτής της αρχαίας Αθήνας, τα Παναθήναια: 380 ανθρώπινες μορφές, άνδρες και γυναίκες, πεζοί, ιππείς και αρματοδρόμοι, 200 ζώα και αντικείμενα και δώρα προς την Αθηνά, προστάτιδα της Αθήνας, προσέρχονται στα γενέθλιά της αιώνια, από τότε έως σήμερα.

Ανακαλύψτε την ιστορία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή της ζωφόρου του Παρθενώνα. Εξερευνήστε την είτε ανά λίθο είτε μέσα από την περιήγησή σας στα επιμέρους θέματά της. www.parthenonfrieze.gr