ΜΕΤ: Δεύτερη Ψηφιακή Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας

Η Δεύτερη Ψηφιακή Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας είναι γεγονός και σας προσκαλεί να την εξερευνήσετε.

Στην Ψηφιακή Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) του ΜΕΤ μπορείτε να περιηγηθείτε στα παραδοτέα έργα των Τοπικών Πολιτιστικών Δικτύων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας:

«Κατανοώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το βιβλίο-Ζωντανεύοντας το Βιβλίο στο Μουσείο»

και

«Ψηφιακός γραμματισμός: Εμπνέοντας και εκπαιδεύοντας τον πολίτη του μέλλοντος μέσα από το Μουσείο».

που συνδιοργανώθηκαν το ακ./σχ. έτος 2020-2021 από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, τα Τμήματα Πολιτιστικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την Ένωση Εικαστικών Πάτρας και την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής-Παράρτημα Πάτρας.

ΜΕΤ: Δεύτερη Ψηφιακή Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας

Συμμετέχουν τα σχολεία:

  • Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών,
  • 7ο Δημοτικό Αιγίου,
  • 6ο Γυμνάσιο Πάτρας,
  • 2ο Γυμνάσιο Αιγίου,
  • 18ο Γυμνάσιο Πάτρας με Ειδικά Τμήματα & Λυκειακές τάξεις κωφών και βαρηκόων,
  • ΓΕΛ Καμαρών και
  • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών.

ΜΕΤ: Δεύτερη Ψηφιακή Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας

Περιηγηθείτε στην έκθεση:

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2018-07-26-06-49-48/psifiakes-ektheseis/382-vr