ΜΕΤ: Έκθεση «Κατανόηση της δυναμικής σχέσης Αρχαιολογίας-Κοινωνίας μέσα από το πρίσμα των γεωεπιστημών»

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΤ: Έκθεση «Κατανόηση της δυναμικής σχέσης Αρχαιολογίας-Κοινωνίας μέσα από το πρίσμα των γεωεπιστημών»

Ξεκίνησε από χθες, Πέμπτη 10 Νεμβρίου 2022, στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας η Περιοδική έκθεση «Κατανόηση της δυναμικής σχέσης Αρχαιολογίας-Κοινωνίας μέσα από το πρίσμα των γεωεπιστημών», και Θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Η έκθεση υλοποιείται με αφορμή τον ερχομό και εγκατάσταση του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ

Συνδιοργανώνεται από  το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και τα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποτελεί μια εμπλουτισμένη εκδοχή τη pop up έκθεσης «Κατανόηση της δυναμικής σχέσης Αρχαιολογίας-Κοινωνίας».

Η παραπάνω pop up έκθεση αποτελεί μέρος ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Γαλικίας, στην Ισπανία με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ορθολογική διαχείρισή της στο μεσογειακό πλαίσιο με τον ακόλουθο κοινωνικό της αντίκτυπο.

Καθιστώντας όλο και περισσότερο επιβεβλημένη τη διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας, υπό το πρίσμα της σύνδεσης της Αρχαιολογίας με τις επιστήμες της Γης, η έκθεση εμπλουτίζεται με πόστερ και εποπτικό υλικό με στόχο την ανάδειξη της συμβολής των Γεωεπιστημών στην κατανόηση των προϊστορικών κοινωνιών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μελέτης του αρχαιολογικού υλικού.

Οι σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας (Δ’, Ε’& ΣΤ’) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές ξεναγήσεις διάρκειας έως 1 ώρα, με ραντεβού.

ΜΕΤ: Έκθεση «Κατανόηση της δυναμικής σχέσης Αρχαιολογίας-Κοινωνίας μέσα από το πρίσμα των γεωεπιστημών»

Πληροφορίες: http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2018-07-26-06-51-06

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022,  στις 18.00, θα υλοποιηθεί εκδήλωση με το ίδιο θέμα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα.