H μεταλιγνιτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία και οι προοπτικές για μια δίκαιη μετάβαση

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
H μεταλιγνιτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία και οι προοπτικές για μια δίκαιη μετάβαση

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και των εργαζομένων από την Ελλάδα και τη Γερμανία συμμετείχαν στην ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Δεξιότητες & Επανακατάρτιση – Οι προκλήσεις της μεταλιγνιτικής εποχής. Χτίζοντας τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη μετάβαση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας», που διοργανώθηκε από την Ελληνογερμανική Συνέλευση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Η απολιγνιτοποίηση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας φέρνει στο προσκήνιο τη νέα εποχή της αειφόρου ανάπτυξης με επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ταυτόχρονα όμως, δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα  στην περιοχή, με ποικίλες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στους εργαζόμενους.

Σε μία προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή συζήτηση ανέλυσαν τις επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης αλλά και τα πρακτικά παραδείγματα, ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, για μια  βιώσιμη προοπτική στο μέλλον.

Στο χαιρετισμό του ο Εντεταλμένος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης κ. Νόρμπερτ Μπάρτλε επεσήμανε την προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή μέσω των διαρθρωτικών αλλαγών τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες όπως τόνισε δε μπορούν να περατωθούν από τη μία μέρα στην άλλη.

H μεταλιγνιτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία και οι προοπτικές για μια δίκαιη μετάβαση

Η απολιγνιτοποίηση και η απώλεια θέσεων εργασίας

Από την πλευρά του ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ.  Γιώργος Κασαπίδης τόνισε το πρόβλημα  της απώλειας των θέσεων εργασίας από την απολιγνιτοποίηση στην περιοχή και την ανάγκη στροφής στις πράσινες τεχνολογίες και τη βιολογική γεωργία αλλά και εκπόνησης προγραμμάτων ταχείας κατάρτισης σε αυτούς τους τομείς.

Στην πρώτη ενότητα του διαδικτυακού συνεδρίου αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης στην αγορά εργασίας και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης.

Παράγοντες της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και της οικονομίας τόνισαν την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη νέα εποχή της κλιματικής ουδετερότητας.

Ακόμη, το πλέγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων  θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα τους νέους αλλά και τις πλέον ευάλωτες και πληγείσες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να αποφευχθούν  δυσάρεστες κοινωνικές συνέπειες.

Παρουσιάστηκαν τα παραδείγματα των Δήμων Βraunsbedra και της Κοζάνης που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά στην αντιμετώπιση της μεταλιγνιτικής πρόκλησης και συνεργάζονται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Στη συζήτηση τονίστηκε ο κρίσιμος ρόλος των τοπικών κοινωνιών με τις οποίες είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συναίνεσης και  συνεργασίας για μία δίκαιη και  ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Βιώσιμη προοπτική στη μεταλιγνιτική εποχή

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα που μπορούν να εμπνεύσουν για μια  βιώσιμη προοπτική στη μεταλιγνιτική εποχή.

Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση τους στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, οι σύγχρονες πράσινες τεχνολογίες όπως αυτή του υδρογόνου μαζί με τις μεγάλες επενδύσεις φωτοβολταϊκών πάρκων στη Δυτική Μακεδονία θα μπορέσουν να δώσουν μια νέα ενεργειακή προοπτική στην περιοχή και να προσφέρουν νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Η αναστόχευση των επιχειρήσεων σε νέα αντικείμενα όπως οι τεχνολογίες αιχμής, η πράσινη ενέργεια και αγροδιατροφή θα δημιουργήσουν ανάγκες για συνεχή επανακατάρτιση και απόκτηση νεών επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Τέλος, η στρατηγική συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών με τους φορείς εκπαίδευσης αλλά και τις νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορέσει να αποδώσει πολύτιμα οφέλη ώστε οι εργαζόμενοι να είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτητικές αλλαγές του θα επέλθουν στον επαγγελματικό τους βίο.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των τοπικών αυτοδιοικήσεων των δύο χωρών προωθώντας το διάλογο και τη συνεργασία με κοινή συνισταμένη η ενεργειακή μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και βιώσιμη.