Νέα διάκριση για το ΕΚΠΑ

Με βάση τον κοινωνικό αντίκτυπο της ερευνητικής του δραστηριότητας σύμφωνα  με τα αποτελέσματα της SCImago Institutions Rankings (SIR), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας βρίσκεται στην 137η θέση στον κόσμο και στην 44η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021.

Η συγκεκριμένη κατάταξη αποτιμά και αξιολογεί τα Πανεπιστήμια αξιοποιώντας στοιχεία πενταετίας μέχρι και δύο χρόνια πριν την ανακοίνωση της κατάταξης (π.χ. 2015-2019 για το 2021) και κατατάσσει τα πανεπιστήμια βασιζόμενη σε τρείς βασικούς άξονες – πλευρές του ερευνητικού τους έργου:

  1. στην επίδοση στην έρευνα (research performance),
  2. στην παραγόμενη καινοτομία από το ερευνητικό έργο (innovation output),
  3. στις κοινωνικές επιπτώσεις – αντίκτυπο του ερευνητικού έργου (societal impact).

Οι τρεις αυτοί θεματικοί άξονες βαθμολογούνται μέσα από 17 δείκτες.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης SCImago Institutions Rankings (SIR) καταδεικνύουν τη σημαντική επίδραση που ασκεί το ερευνητικό έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παγκοσμίως.

Μοναδικό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο επιλέγονται τα διάφορα Ιδρύματα για αξιολόγηση στη SIR είναι να παρουσιάζουν ερευνητική δραστηριότητα και να εμφανίζουν περισσότερες από 100 δημοσιευμένες εργασίες στη βάση δεδομένων του Scopus κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους από αυτό της αξιολόγησης.

Κοινωνική επίδραση, έρευνα και καινοτομία

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης για το 2021, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 4.126 πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται:

  • Στην 137η θέση στον κόσμο με βάση την κοινωνική επίδραση (αντίκτυπος –επιπτώσεις) του ερευνητικού του έργου, στην 44η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην θέση μεταξύ των 22 ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.
  • Στην 241η θέση στον κόσμο με βάση την επίδοση στην έρευνα, στην 85η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην θέση μεταξύ των 22 ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.
  • Στην 438η θέση στον κόσμο με βάση την επίδοση στην καινοτομία, και αντίστοιχα στην 114η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην θέση μεταξύ των 22 ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη (στην 1η θέση το Πανεπιστήμιο Κρήτης).
  • Με βάση την βαθμολογία και τη θέση στους τρεις επιμέρους θεματικούς άξονες, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 413η θέση παγκοσμίως, στην 91η θέση μεταξύ των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην θέση μεταξύ των 22 ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη.