Νέοι δρόμοι για την ανακύκλωση στην Ελλάδα

Νέοι δρόμοι για την ανακύκλωση στην Ελλάδα

Οι ανταλλαγές τεχνογνωσίας και τα ταξίδια που οργάνωσε τα προηγούμενα χρόνια το ελληνογερμανικό επιμελητήριο σε Ελλάδα και Γερμανία δείχνουν να δρέπουν καρπούς.

Η επιχειρηματική αποστολή που διοργανώθηκε για έντεκα γερμανικές εταιρίες που διαχειρίζονται σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές στον τομέα στον κλάδο της  διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης το δείχνει.

Περισσότερες από 100  επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των γερμανικών και ελληνικών εταιριών καθώς και φορέων της αγοράς και της τοπικής αυτοδιοίκησης έδειξαν ότι θα υπάρξουν και άλλες συνεργασίες.

Αυξημένη δραστηριότητα

Η ανακύκλωση σε επίπεδο διαχείρισης δήμων στην Ελλάδα να έχει να διανύσει ακόμη πολλά βήματα, στον ιδιωτικό τομέα όμως λειτουργεί πολύ καλά. Σε αυτό συνδράμουν και γερμανικές εταιρίες με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

«Με τεμαχιστές και πρέσες μπρικετοποίησης βοηθούμε στην επεξεργασία απορριμμάτων όλων των ειδών. Με αυτόν τον τρόπο τα απορρίμματα γίνονται πιο διαχειρίσιμα για τη διαλογή, ανακύκλωση τους και τη θερμική επεξεργασία τους», δήλωσε, μιλώντας στην Deutsche Welle, o αντιπρόσωπος της εταιρείας Weima Maschinenbau GmbH  κ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης.

Η εταιρεία του πωλεί τα μηχανήματα  σε μεγάλες βιομηχανίες ανά την Ελλάδα, με έμφαση σε αυτές του πλαστικού, οι οποίες κάνουν οι ίδιες ανακύκλωση.

Επαναχρησιμοποιούν την πρώτη ύλη και έτσι είναι παραγωγοί, αλλά και καταναλωτές των απορριμμάτων τους. Πολλές εταιρίες αγοράζουν και οικιακά απορρίμματα για τις ανάγκες τους. Έτσι  σώζονται πολύτιμοι πόροι που πηγαίνουν στην παραγωγή νέων προϊόντων,

επισημαίνει ο κ. Αθανασιάδης, που πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τομέας  μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στην ανακύκλωση.

Η επεξεργασία των λυμάτων και η εν συνεχεία ενεργειακή τους εκμετάλλευση με την παραγωγή βιοκαυσίμων κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Όπως τονίζει ο Άγγελος Παναγιώτου, εκπρόσωπος της  γερμανικής εταιρείας FAN Separator GmbH, η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες διαχωρισμού λυμάτων:

Ολοένα και περισσότερες κτηνοτροφικές και μικρές βιομηχανικές μονάδες  προμηθεύονται τα προϊόντα μας για το διαχωρισμό των λυμάτων και πολλές προχωρούν στην παραγωγή βιοαερίου.

Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη από το παρελθόν, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν καλύτερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε όλοι να λειτουργούν με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί  διαχείριση των αποβλήτων του βιοαερίου.

Η υψηλή τεχνολογία μπορεί να καταστεί πολύτιμος αρωγός σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όπως η  γερμανική εταιρεία MWK Bionik που εξειδικεύεται στην εξοικονόμηση μέσω χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας από υπολειμματικά απόβλητα, απορρίμματα και υλικά που δεν διασπώνται εύκολα κατά την παραγωγή βιοαερίου.

«Η Ελλάδα είναι μία νέα αγορά για εμάς, με απαιτήσεις. Ερχόμαστε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος των προηγούμενων χρόνων», επισημαίνει ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας κ. Φράνκο Αντόλφο.

Η γερμανική εταιρεία έχει προχωρήσει σε συμφωνία με το δήμο Κιλελέρ στην περιοχή της Λάρισας για την πραγματοποίηση μονάδας παραγωγής βιοαερίου  μέσω της εκμετάλλευσης του αχύρου, αλλά και όλων των φυτικών και ζωικών αποβλήτων, κάτι που θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και οικονομικά την περιοχή.

Πηγή: Deutsche Welle