Παράταση προθεσμιών με ευνοϊκές ρυθμίσεις  για τους πολίτες

Παράταση προθεσμιών με ευνοϊκές ρυθμίσεις  για τους πολίτες

Έχοντας πλήρη αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε ολόκληρο τον κόσμο και αναπόφευκτα επηρεάζουν και τη χώρα μας,  η κυβέρνηση προχωρά σε νέες παρεμβάσεις για την περαιτέρω διευκόλυνση και στήριξη των πολιτών.

Συγκεκριμένα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τους πολίτες για συμμετοχή στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021», δίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, νέα παράταση, κατά 15 ημέρες, στη  διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων και έτσι η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Δίνεται -μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας- η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντάξουν τα σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 και να προχωρήσουν με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία των ενοποιημένων ΚΑΔ που μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση χρεών που προβλέπει την τμηματική καταβολή έως και 72 μηνιαίων δόσεων, τόσο για την ΑΑΔΕ όσο και για τον ΕΦΚΑ.

Δίνεται δίμηνη παράταση έως και τις 31 Μαρτίου 2022 στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.