Περαστικά μας…και τα καλύτερα έπονται!

Περαστικά μας...και τα καλύτερα έπονται!
Μόναχο, 06.03.2022

Μια εικόνα… χίλιες λέξεις! Αυτή είναι η μόνη περιγραφή που σας παραθέτουμε για την παραπάνω φωτογραφία και σας προκαλούμε να φανταστείτε τι ακριβώς έρχεται.

Σίγουρα, τα καλύτερα έπονται!