Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ: Ενέχυρο κρατική περιουσία 25 δισεκατομμυρίων!

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ: Ενέχυρο κρατική περιουσία 25 δισεκατομμυρίων!

Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο Οικονομικών, σήμερα Παρασκευή (08.06.2018) περιλαμβάνει άρθρο που προβλέπει ότι κρατική περιουσία μπαίνει ως ενέχυρο στους δανειστές για την εξόφληση των δανείων!

Προκειμένου να διασφαλιστεί η είσπραξη του δανείου των 25 δισεκατομμυρίων από τα 86 δισ. ευρώ που έλαβε η χώρα από τον ESM, το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την υπογραφή του Υπερταμείου Αποκατρικοποιήσεω.

Το άρθρο 109 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει την τροποποίηση της δανειακής σύμβασης της 14ης Αυγούστου του 2015 με τον ESM!

Συγκεκριμένα, το άρθρο 109 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει την τροποποίηση της δανειακής σύμβασης της 14ης Αυγούστου του 2015 με τον ESM και, όπως αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση το υπουργείο Οικονομικών, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Φεβρουάριο 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας του Δημοσίου (ΕΕΣΥΠ ), ο ESM ζήτησε να εφαρμοστεί η δέσμευση μιας ειδικής ρήτρας της χρηματοδοτικής σύμβασης και να προσχωρήσει το Υπερ-Ταμείο στη Σύμβαση, ώστε «να αναλάβει τις δεσμεύσεις που ήδη προβλέπονται στην αρχική συμφωνία των μερών».

Ο υπουργός Οικονομικών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο διευθύνων και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά πλέον και ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερ-Ταμείου, θα υπογράψουν τη σχετική σύμβαση προσχώρησης και τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015, κυρώνοντας το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών:

Η τροποποιητική σύμβαση περιέχει τις αναγκαίες αλλαγές στους υφιστάμενους όρους και ρήτρες ώστε να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος η ΕΕΣΥΠ και εξειδικεύει τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που αυτή αναλαμβάνει έναντι του ESM , συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τις επιστροφές που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα σε ποσά ισοδύναμα με τα μερίσματα που θα λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος της ΕΕΣΥΠ, όποτε αυτό συμβαίνει, για τη μείωση του χρέους.

Μάλιστα, όπως έχει συμβεί και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προβλέπεται η παροχή εγγύησης από την ΕΕΣΥΠ προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για τα δάνεια που χορηγεί ο τελευταίος στην Ελλάδα, η οποία όμως περιορίζεται στο ποσό των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ακόμα, καθορίζεται ο μηχανισμός αποπληρωμής του δανείου σε σχέση με τα τυχόν ετήσια μερίσματα που προέρχονται από την ΕΕΣΥΠ και καταβάλλονται στο Δημόσιο ως μέτοχο, με τρόπο που βελτιώνει το προφίλ χρέους της χώρας.