Ο ΠΟΥ ενισχύει το σενάριο για «δραπέτευση» του κορωνοϊού από τη Γουχάν

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενισχύει το σενάριο για «δραπέτευση» του κορωνοϊού από το εργαστήριο της Γουχάν, στο οποίο πραγματοποιούνται τα αμφιλεγόμενα πειράματα «κέρδους – λειτουργίας» με επικίνδυνα παθογόνα.

Περισσότερο φως στα αμφιλεγόμενα πειράματα κέρδους – λειτουργίας, γνωστά στην επιστημονική κοινότητα ως «Gain of Function» με τα οποία παγκοσμίως διαφοροποιούνται ή μετατρέπονται γενετικά μέσω πειραμάτων σε τουλάχιστον 13 εργαστήρια ανά τον κόσμο επιπέδου BLS 4, ρίχνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απαντώντας στο ertnews.gr, σχετικά με την διεξαγωγή αυτών των πειραμάτων.

Πρόκειται για “πειραματικά παιχνίδια” με επικίνδυνα παθογόνα και μολυσματικούς ιούς, όπως φέρεται να γινόταν και στο εργαστήριο της κινεζικής Γουχάν, με στόχο την εύρεση νέων θεραπειών ή εμβολίων ενάντια σε αναδυόμενους επικίνδυνους ιούς.

Ο Π.Ο.Υ. τονίζει με έμφαση πως

λόγω των προφανών σοβαρών κινδύνων που ενδέχεται να ενέχουν τα πειράματα αυτά, συνιστάται ιδιαίτερα, να μην πραγματοποιούνται, εκτός και εάν υπάρχουν σαφώς επιτακτικοί λόγοι, καθώς και αυστηρή εποπτεία ασφάλειας.

Η δήλωση αυτή του οργανισμού επιβεβαιώνει κατ’ ουσίαν την συνεχιζόμενη διεξαγωγή τέτοιων πειραμάτων με επικίνδυνα παθογόνα από επιστήμονες σε πολλές χώρες, σε επίπεδα ασφάλειας που ποικίλουν μεταξύ τους.

Τέτοια πειράματα φέρεται να διεξήγαγαν με κορωνoϊούς και οι επιστήμονες στο Ιολογικό εργαστήριο της Γουχάν, στα οποία σύμφωνα με επίσημα έγγραφα αλλά και πρόσφατα βίντεο από το ίδιο το εργαστήριο, φαίνεται ότι δεν τηρούνταν σε πολλές των περιπτώσεων τα προβλεπόμενα επίπεδα βιοασφάλειας!