Προχωρά το πρόγραμμα σχεδιασμού-παραγωγής ελληνικού HUV

Προχωρά το πρόγραμμα σχεδιασμού-παραγωγής ελληνικού HUV

Την 1η Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, μετά από πολύμηνη προετοιμασία, τέθηκε σε λειτουργία η συνεργασία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) με τα Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Θράκης και Θεσσαλίας, για το σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή αυτόνομου εναέριου οχήματος (HUV) πολλαπλών χρήσεων, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών σε ένα πρόγραμμα με την επωνυμία «Αρχύτας».

Το πρόγραμμα αξιολογείται ανά τρίμηνο και -σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης των αρμοδίων για το 2ο τρίμηνο- η εξέλιξη των εργασιών είναι συνεπής προς τον συμφωνημένο χρονοπρογραμματισμό.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Απριλίου, θα έχει ολοκληρωθεί η αρχική σχεδίαση του HUV στην πραγματική του μορφή, με τη δημιουργία μοντέλου υπό κλίμακα.