Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 15 θέσεις Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Προκήρυξη Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης μέσω ΑΣΕΠ.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ Αριθμός Φ.4 15 /1/202489/Σ.3682/16-6-20 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 18/24.06.2020

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

διαγωνισμό για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως 04 Δεκεμβρίου 2020

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ

prokiriksi-dikastikon-grammateon