Προθεσμία Μετεγγραφών μέχρι 31 Μαρτίου!

προθεσμία των μετεγγραφών

Η τελευταία προθεσμία των μετεγγραφών των μαθητών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας η 31η Μαρτίου 2017.

Το υπουργείο καλεί τα Γραφεία  των Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης τους, ώστε να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με τις μετεγγραφές των μαθητών.