Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση μισθών στην Ε.Ε.

Μείωση μισθών

Πρωταθλήτρια στη μείωση μισθών ανακηρύσσεται η χώρα μας, με τη γενική εικόνα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίζεται από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ανησυχητική.

Αφού παρά τη συζήτηση περί οικονομικής ανάκαμψης οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Παραμένουν σε ακόμη χειρότερη θέση από αυτήν που βρίσκονταν πριν από την κρίση.

Συνολικά ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα το διάστημα 2010-2017 υποχώρησε κατά 19,1%. Ενώ μόνο το 2017, σε σύγκριση με το 2016, ο πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 0,4%.

Τα στοιχεία, που δημοσιοποιήθηκαν από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου. Αφορούν τους πραγματικούς μισθούς, την αξία δηλαδή των μισθών όταν λαμβάνεται υπόψη το κόστος ζωής.

Σύμφωνα με αυτά, το 2017, η δυναμική ανάπτυξη των πραγματικών μισθών επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2016. Καθώς παρουσίασε έντονες αποκλίσεις στις χώρες της Ε.Ε.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πρώτη ομάδα χωρών στις οποίες οι πραγματικοί μισθοί υποχώρησαν το 2017.

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το 2017 έξι χώρες, από την Ελλάδα, με -0,4% έως τη Φινλανδία, με -2%. Άλλες χώρες που παρουσίασαν μείωση των πραγματικών μισθών το 2017 είναι η Ισπανία (-1,5%), η Ιταλία (-0,9%), το Βέλγιο (-0,8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-0,4%).

Παράλληλα, φαίνεται πως και η τάση του 2016 για αύξηση των πραγματικών μισθών που υπερβαίνει την αύξηση της παραγωγικότητας έχει «σπάσει».

Ενώ το 2016 η αύξηση των πραγματικών μισθών παρέμεινε πίσω από την παραγωγικότητα σε τρεις μόνο χώρες, φέτος ο αριθμός των χωρών αυξήθηκε σε 15.

Ωστόσο, γενικά, το χάσμα μεταξύ της ανάπτυξης των πραγματικών μισθών και της παραγωγικότητας παραμένει συγκρατημένο.

Μόνο σε λίγες χώρες οι πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις υπερέβησαν την αύξηση της παραγωγικότητας κατά περισσότερο από 2%. Τη Λετονία και την Ουγγαρία (2,7%), τη Βουλγαρία (3,7%), τη Φινλανδία (4,8%) και τη Ρουμανία (7,3%).