Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου

Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου

Ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, Αυγουστίνος, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο για την Πρωτοχρονιά.

Το μήνυμα του Μητροπολίτη προς τους πιστούς:

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2019
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Τὶς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα λαμβάνουμε οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς κάρτες καὶ ἐπιστολὲς μὲ εὐχὲς γιὰ τὶς σημαντικὲς γιὰ ὅλο τὸν κόσμο γιορτὲς ποὺ ἔρχονται, καθὼς καὶ γιὰ τὸ νέο ἔτος ποὺ βρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν. Τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἀλληλογραφίας εἴτε εἶναι στερεότυπο εἴτε πρωτότυπο ἀποτελεῖται ἀπὸ εὐχὲς γιὰ ὑγεία, προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ εὐτυχία, καλὴ καρποφορία καὶ προκοπή. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες χαρακτηριστικὰ εἶναι καὶ τὰ μηνύματα τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν, μὲ τὰ ὁποῖα μᾶς εὔχονται εἰρήνη κυρίως καὶ εὐημερία.

Οἱ γενικὲς αὐτὲς προτάσεις κρύβουν ἕνα κοινὸ μυστικό: σπανίως μᾶς λένε – ἰδιαίτερα ἐκεῖνες τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων – ποιός ἢ ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἐκπληρώσουν αὐτὲς τὶς εὐχές. Εἶναι κάτι ἀφηρημένο; Ἡ τύχη – ἂς ποῦμε – ἢ ἡ μοῖρα; Εἶναι κάτι συγκεκριμένο; Ἐγὼ ὁ ἴδιος εἶμαι ὑπεύθυνος γιὰ νὰ πραγματοποιήσω τὶς εὐχές μου; Μόνος μου ἢ μὲ τὴ βοήθεια τῶν οἰκείων καὶ τῶν συνανθρώπων μου; Ἢ μήπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μαζί; Πράγματι, πολλὰ πράγματα ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς τοὺς ἴδιους. Ἂν λόγου χάρη φροντίζω τὴ διατροφὴ καὶ τὴν φυσική μου κατάσταση παραμένω ὑγιής. Ἂν πάλι ἔχω μιὰ σωστὴ σχέση μὲ τοὺς οἰκογενεῖς καὶ τοὺς συνανθρώπους μου εἶμαι εὐτυχής. Ὅταν οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀρχόντων μας δὲν ἔχουν ὡς κίνητρο τὴν οἰκονομικὴ ἄνθηση καὶ λυσιτελεῖς συνθῆκες διαβίωσης μιᾶς συγκεκριμένης χώρας ἢ περιοχῆς, ἀλλὰ ὅλου τοῦ πλανήτη καὶ ὅλης τῆς Δημιουργίας, τότε ἡ εὐημερία καὶ ἡ εἰρήνη εἶναι δεδομένα καὶ ὄχι ζητούμενα. Ἡ ἱστορία καὶ ἡ ζωή, ὅμως, μᾶς διαψεύδουν. Εὐχόμαστε κάθε χρόνο τὰ ἴδια πράγματα, γιατὶ ἡ δική μας ἀτομικὴ ἢ συλλογικὴ συμβολὴ καὶ προσπάθεια δὲν φτάνει γιὰ νὰ τὰ πραγματοποιήσουμε.

Σὲ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἡ συνέργεια εἶναι μιὰ ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας. Στὸν καθημερινὸ ἀγώνα μας μέσα στὸν κόσμο ὑπάρχουν στιγμὲς ποὺ οἱ δικές μας δυνάμεις δὲν φτάνουν, εἴτε γιατὶ αὐτὸ ποὺ θέλουμε εἶναι πάνω καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυνάμεις μας, εἴτε γιατὶ αὐτὸς ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου βάζει τρικλοποδιὰ στὸν ἄνθρωπο, ὁ Ἀντικείμενος, βρίσκεται καὶ πάλι ἀπέναντί μας καὶ μᾶς δυσκολεύει. Ἐκεῖ ἔχουμε τὴν ἐπιλογὴ νὰ ζητήσουμε τὴ βοήθεια, τὴ συνεργασία τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ. Συνέργεια σημαίνει συνεργασία Θεοῦ κι ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ζητούμενου. Ὁ ἄνθρωπος – λέει ὁ σοφὸς λαός μας – δὲν εἶναι Θεός, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὰ κάνει ὅλα μόνος του. Κι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι σὰν μία κοσμικὴ ὑπεραγορά, ἀπὸ τὴν ὁποία παίρνουμε – χωρὶς κόπο! – ὅ,τι θέλουμε. Ἀπαιτεῖται συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, ἡ συνεργασία μας μαζί Του. Βέβαια, ὁ ἄνθρωπος – ἐμεῖς! – πλάστηκε νὰ εἶναι ἐλεύθερος, κι ἐλεύθερα ὀφείλει νὰ προσκαλεῖ τὸ Θεὸ νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ. Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι Αὐτὸς θὰ ἀνταποκριθεῖ, γιατὶ δὲν ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ ἔργα τῶν χεριῶν Του (πρβλ. Ψαλμ 137,8), δηλαδὴ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ συνέργεια ἔχει καὶ τὴν προοπτικὴ τῆς τελειότητος τοῦ ἀποτελέσματος, ἀφοῦ «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον» (Ἰακ  1,17) προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Δημιουργό μας.

Οἱ εὐχὲς τῶν ἑορτῶν κρύβουν μέσα τους – χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν καὶ χωρὶς νὰ τὸ ξέρουμε – προσευχές. Ὁ καθένας ποὺ μᾶς εὔχεται κάτι, προσεύχεται στὴν οὐσία γιὰ μᾶς. Παρακαλεῖ νὰ μᾶς δοθεῖ ὑγεία, εὐτυχία, καλὴ καρποφορία, εὐημερία καὶ εἰρήνη. Σὲ αὐτὲς τὶς προσευχὲς θὰ ἤθελα νὰ συμπεριλάβετε καὶ τὶς δικές μου πατρικὲς εὐχές, τὶς ὁποῖες σᾶς ἀπευθύνω, ὅπως πάντα, μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου.

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2020

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


 

Neujahrsbotschaft 2020

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland,

Exarchen von Zentraleuropa

 

* * *

 

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland,

 

in den Tagen vor Weihnachten erhalten die meisten von uns Karten und Briefe anlässlich der für die ganze Welt bedeutsamen Feiertage und des bevorstehenden neuen Jahres. Der Inhalt dieser Grüße, seien sie vorformuliert oder eigens geschrieben, besteht zumeist in Wünschen für die Gesundheit, das persönliche und familiäre Wohlergehen, Erfolg und Fortschritt. Zu diesen Tagen gehören auch die Ansprachen führender Politiker und Kirchenleute in aller Welt, in denen uns Friede und Wohlergehen gewünscht wird.

 

Diese allgemeinen Wünsche lassen etwas unausgesprochen: Nur selten sagen sie uns – insbesondere die Botschaften der Politiker – wer es denn ist, der diese Wünsche erfüllen soll. Ist es etwas Abstraktes? Das Glück oder das Schicksal? Oder ist es etwas oder jemand Konkretes? Bin ich selbst für die Erfüllung meiner Wünsche verantwortlich? Allein, oder mit Hilfe meiner Familienangehörigen und Mitmenschen? In der Tat gibt es viele Dinge, die von uns selbst abhängen. Wenn ich z. B. für meine Ernährung und für mein leibliches Wohl sorge, bleibe ich gesund. Wenn ich in einer intakten Beziehung mit meinen Familienangehörigen und Mitmenschen lebe, bin ich glücklich. Wenn die Entscheidungen der Regierenden nicht nur auf Wirtschaftswachstum und vorteilhafte Lebensbedingungen eines bestimmten Landes, sondern des ganzen Planeten und der gesamten Schöpfung abzielen, dann sind Wohlergehen und Friede gewährleistet und nicht mehr nur erwünschte Ziele. Doch die Geschichte und das Leben strafen uns Lügen. Jedes Jahr wünschen wir uns dasselbe, denn unser individueller und kollektiver Beitrag und all unsere Anstrengungen reichen nicht hin, um diese Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen.

 

Für uns orthodoxe Christen ist die Synergie, das freie Zusammenwirken von Gott und Mensch, eine Grundwahrheit des Glaubens. In unserem täglichen Kampf mitten in der Welt gibt es Augenblicke, in denen unsere Kräfte nicht ausreichen, sei es, dass das Erstrebte unsere Kräfte übersteigt, sei es, dass der Widersacher, der von Anbeginn der Welt den Menschen ein Bein stellt, sich erneut gegen uns in Stellung bringt und uns Schwierigkeiten bereitet.  In dieser Situation haben wir die Möglichkeit, uns mit der Bitte um Hilfe und Unterstützung an den lieben Gott zu wenden. Synergie bedeutet Zusammenwirken von Gott und Mensch zur Erlangung eines Ziels. Der Mensch – sagt ein griechisches Sprichwort – ist nicht Gott, so dass er alles allein erreichen könnte. Und Gott ist nicht wie ein universeller Supermarkt, in dem wir uns mühelos bedienen können, um das zu erlangen, was wir wollen. Vielmehr bedarf es des Zusammenwirkens des Menschen mit Gott. Natürlich ist der Mensch, d. h. jeder von uns, als freie Person erschaffen, und darum ist es ein Akt der Freiheit, Gott um Seinen Beistand zu bitten. Mit Sicherheit wird Gott ihm antworten, denn das Werk Seiner Hände, d. h. der Mensch, ist Ihm nicht gleichgültig (vgl. Psalm 137,8). Die Synergie zielt auch auf die Vollkommenheit des Ergebnisses ab, „denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk“ (Jakobus 1,17) stammt von Gott, unserem Schöpfer.

 

Die Festwünsche bergen in sich – unbeabsichtigt und ohne dass wir uns dessen bewusst sind – Gebete. Jeder, der uns etwas wünscht, betet im Grunde für uns. Er bittet darum, dass uns Gesundheit, Glück, Erfolg, Wohlergehen und Friede zuteilwerden. Ich wünsche mir, dass auch meine herzlichen väterlichen Wünsche, die ich wie stets an der Schwelle des neuen Jahres an Sie richte, für Sie dazuzählen.

 

Bonn, den 1. Januar 2020

Euer

+ Metropolit Augoustinos von Deutschland