Το ΣτΕ απαγόρευσε και το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε κλειστούς χώρους

Τσιγάρο

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι στους ίδιους περιορισμούς και απαγορεύσεις που υπάγεται το συμβατό τσιγάρο, υπάγεται και το ηλεκτρονικό τσιγάρο!

Κατά συνέπεια, σε όσους χώρους απαγορεύεται η χρήση του συμβατού τσιγάρου, απαγορεύεται και η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου.

Με την προσφυγή του ο Σύνδεσμος ζητούσε την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που απαγόρευαν τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σε δημόσιους χώρους αλλά και περιορισμούς στη διαφήμιση του.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο η εξομοίωση του ηλεκτρονικού τσιγάρου με το συμβατό προκαλεί δυσμενείς οικονομικές συνέπειες.

Παράλληλα έθεταν και θέμα της συνταγματικής προστασίας της οικονομικής ελευθερίας εκείνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Μάλιστα, τόνιζαν ότι από έρευνες δεν προκύπτουν οι ίδιες δυσμενείς συνέπειες στην υγεία του συμβατού με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Η Ολομέλεια του ΣτΕ όμως έκρινε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο πρέπει να υπαχθεί στους ίδιους περιορισμούς και απαγορεύσεις.

Συνεπώς η χρήση του απαγορεύεται σε όσους και το συμβατό.

Μάλιστα, το ΣτΕ σημειώνει ότι ο Σύνδεσμος μπορεί να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση εφόσον από την εφαρμογή του νόμου 4419 του 2016 υπέστη οικονομική ζημία. Καθώς επίσης και για ηθική βλάβη από την εφαρμογή του.