Στη Deutsche Telekom περνά και το 5% του ΟΤΕ

Στη Deutsche Telekom περνά και το 5% του ΟΤΕ

Στη Deutsche Telekom περνά και το 5% του ΟΤΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, η γερμανική εταιρία άσκησε το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την απόκτηση των 24.507.520 κοινών ονομαστικών μετοχών του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τους όρους που υπάρχουν στην  συμφωνία μετόχων μεταξύ του Δημοσίου και της γερμανικής εταιρείας.

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει :

Σε συνέχεια της από 16/03/2018 ειδοποίησης, η Deutsche Telekom AG άσκησε το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την απόκτηση 24.507.520 κοινών ονομαστικών μετοχών του ΟΤΕ.

Σύμφωνα με τους όρους 8.4 και 8.6 της συμφωνίας μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG στην οποία έχει προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ.

Η Deutsche Telekom απέστειλε στις 20/03/2018 σχετική επιβεβαίωση προς το ΤΑΙΠΕΔ.

Κατόπιν αυτού, το ΤΑΙΠΕΔ και η  Deutsche Telekom AG θα συνεργαστούν για την τυπική ολοκλήρωση της συναλλαγής. Της οποίας το ύψος διαμορφώνεται σε 284.051. 959,81 ευρώ.