Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016-2020

Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016 – 2020. Διαβάστε την 70-σέλιδη έκθεση-μελέτη του υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση και τις ανάγκες που διαμορφώνονται.

Η Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕ) στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όμως αντιμετωπίζει σήμερα μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις και χρειάζεται μια Εθνική Στρατηγική προκειμένου να τεθούν στόχοι και να καθοριστούν προτεραιότητες.

Η Ελλάδα χρειάζεται να καθορίσει μια στρατηγική για την ΑΕ σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με σοβαρές διαρθρωτικές και θεσμικές αδυναμίες στην παραγωγική βάση της οικονομίας. Το πλαίσιο αυτό δείχνει ότι ο ρόλος της επιστημονικής βάσης της χώρας γίνεται πολύ κρίσιμος για το μέλλον της οικονομίας και τις προοπτικές απασχόλησης της νέας γενιάς.

Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016-2020

ekthesianotatiekapideysi

 

Πηγή: alfavita.gr