Συνάντηση εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου και  Sindelfingen

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Συνάντηση εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου και  Sindelfingen

Εντατικοποίηση της συνεργασίας των Δήμων Sindelfingen και Αμαρουσίου στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιοποίησης καθώς και της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Σε πολύ καλό κλίμα συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των δύο Δήμων στο πλαίσιο της αποστολής του Δήμου του Sindelfingen στην Ελλάδα, όπου είχαν την ευκαιρία για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολύτιμη ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την καθημερινότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Καθώς στην περιφέρεια των δύο Δήμων έχουν την έδρα τους σημαντικοί επιχειρηματικοί όμιλοι των δύο χωρών, επίσης λειτουργούν σημαντικές αθλητικών εγκαταστάσεις όπως π.χ. το ολυμπιακό στάδιο στο Δήμο Αμαρουσίου, οι δημοτικές αρχές αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την εξέλιξη των υποδομών και υπηρεσιών τους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ως συνέχεια μίας συμφωνημένης θεματικής συνεργασίας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο της ετήσιας Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Erding Γερμανίας, με στόχο την εμβάθυνση της.

Συνάντηση εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου και  Sindelfingen

Πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση τους  ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ.  Θεόδωρος Αμπατζόγλου συζήτησε με το Δήμαρχο της πόλης του Sindelfingen Dr. Bernd Vöhringer διεξοδικώς για τις προοπτικές ανάπτυξης σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του ανασχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και των επιχειρήσεων.

Συνάντηση εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου και  Sindelfingen

Ακόμη, συμφώνησαν για τη δέουσα σημασία που θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και αποκατάσταση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και στην υλοποίηση ανάλογων έργων και προγραμμάτων εκ μέρους των δήμων, που θα συμπεριλαμβάνουν τόσο τη βελτιστοποίηση του εξοπλισμού όσο και την εκπαίδευση.

Στην αποστολή του Δήμου Sindelfingen συμμετείχαν επίσης οι: Dr. Dorothee Kadauke, Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένη του Δημάρχου για την επικοινωνία με την Ελλάδα, Rainer Just, Διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας του Δήμου, Roland Narr, Γενικός Διευθυντής του Δήμου, Julian Schahl Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Δήμου και Peter Bausch (Πέτερ Μπάους), Δημοσιογράφος.

Συνάντηση εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου και  Sindelfingen

Από πλευράς Δήμου Αμαρουσίου συμμετείχαν επίσης η Μαίρη Γαλαζούλα, Γενική Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου, η Ειρήνη – Μαρία Χαλιώτη, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ο Στέφανος Τσιπουράκης, 1ος Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Δημήτριος Αμίτσης, Υπάλληλος στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων και ο Νικόλαος Παπαιωάννου, Προϊστάμενος Τμήματος Επικοινωνίας & Πληροφορικής.

Η σύνδεση πλέον στις μέρες μας της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών με την ψηφιοποίηση είναι πολύ στενή.

Έτσι, οι δύο Δήμοι αποφάσισαν να εντείνουν την εποικοδομητική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών διοργανώνοντας τα επόμενο χρονικό διάστημα  ένα workshop για την αλληλοσύνδεση ψηφιοποίησης και πολιτικής προστασίας.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα συνεχίσει να στηρίζει τη συνεργασία των δύο Δήμων πάντα με γνώμονα την ασφάλεια απέναντι στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με τη  σωστή χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.