Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας Αὐγουστίνου

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας Αὐγουστίνου

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου: « ὁ σύνδεσμός μας μὲ τὸν Χριστὸ νὰ εἶναι συνειδητὰ ἀδελφικός, ὥστε οὔτε παρόντα οὔτε μέλλοντα νὰ μποροῦν νὰ τὸν διασπάσουν».

Μήνυμα Χριστουγέννων 2021
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

*  *  *

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Στὴν Ἀκολουθία τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων ἀκοῦμε τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ λέει γιὰ τὸν Χριστό: «Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ γίνει σ᾽ ὅλα ὅμοιος μὲ τ᾽ ἀδέλφια του, ὥστε νὰ γίνει σπλαχνικὸς καὶ πιστὸς ἀρχιερέας στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ»[1]. Ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ἑρμηνεύει τὴν ἀπέραντη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Μὲ ἁπλὰ λόγια, μᾶς κατηχεῖ πὼς ὁ ἄσαρκος Θεὸς θέλησε νὰ ὁμοιάσει σὲ ὅλα μὲ τοὺς ἀδελφούς Του, λαμβάνοντας τὴν ἀνθρώπινη φύση γιὰ νὰ τὴν θεώσει, ὥστε νὰ ἀπαλλάξει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς ἁμαρτίας. Μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρῖσμα κατανοοῦμε καλύτερα ὅλα τὰ παράδοξα γεγονότα γύρω ἀπὸ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μᾶς εἶναι τελικὰ τόσο οἰκεία καὶ μὲ λαχτάρα προσμένουμε κάθε χρόνο νὰ ἑορτάσουμε.

Ὁ Χριστὸς προβάλλει τὸν ἑαυτό Του ὡς συγγενῆ μας καὶ μᾶς ὀνομάζει ἀδελφούς. Δὲν εἶναι ὁ ξένος, ὁ ἄγνωστος, ὁ παντοδύναμος καὶ ἀκατανόητος Θεός, μὲ τὸν ὁποῖον συνομιλοῦσε ὁ Μωυσῆς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ὡς ἀδελφός μας, κινούμενος ἀπὸ ὑπερβολικὴ ἀγάπη, μπαίνει μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία ἁπλὰ καὶ ταπεινά, ὅμοια μὲ μᾶς, σύμφωνα μὲ τὸ κατ᾽ εἰκόνα ποὺ μᾶς ἔπλασε[2], καὶ ὡς ὁ τελευταῖος τῶν ἀνθρώπων γεννιέται σ᾽ ἕναν στάβλο.

Ὁ ἄναρχος Θεός, ὅπως τόσο εὔστοχα μᾶς περιγράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, γίνεται τὰ πάντα γιὰ τὸν ἄνθρωπο: «Ἐγὼ εἶμαι πατέρας, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφή, ἐγὼ ἔνδυμα, ἐγὼ ρίζα, ἐγὼ θεμέλιο, κάθε τι τὸ ὁποῖο θέλεις ἐγώ· νὰ μὴ ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε. Ἐγὼ καὶ θὰ σὲ ὑπηρετήσω· διότι ἦλθα νὰ ὑπηρετήσω, ὄχι νὰ ὑπηρετηθῶ. Ἐγὼ εἶμαι καὶ φίλος, καὶ μέλος τοῦ σώματος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ μητέρα, ὅλα ἐγώ· ἀρκεῖ νὰ εἶσαι φιλικὰ διατεθειμένος πρὸς ἐμένα. Ἐγὼ ἔγινα φτωχὸς γιὰ σένα· ἔγινα καὶ ἐπαίτης γιὰ σένα· ἀνέβηκα ἐπάνω στὸν Σταυρὸ γιὰ σένα· τάφηκα γιὰ σένα· στὸν οὐρανὸ πάνω γιὰ σένα παρακαλῶ τὸν Πατέρα· κάτω στὴν γῆ στάλθηκα ἀπὸ τὸν Πατέρα ὡς μεσολαβητὴς γιὰ σένα. Ὅλα γιὰ μένα εἶσαι σύ· καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ μέλος τοῦ σώματος. Τί περισσότερο θέλεις;»[3].

Μὲ τὴν ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς τιμῆς, νὰ ὀνομαζόμαστε ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καλούμαστε νὰ μιμηθοῦμε τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ὁμοιάσουμε στὸν Πρωτότοκο Ἀδελφό μας. Ὄχι στὴν παναγιότητα καὶ τὴν παντοδυναμία, ποὺ εἶναι ἡ ἀπρόσιτη οὐσία Του, ἀλλὰ στὴν εὐσπλαχνία, στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν ἀγάπη, ποὺ βρίσκουν τὴν ἐφαρμογή τους στὸ ἀγκάλιασμα ὅλης τῆς κτίσης καὶ στὴν προσέγγιση τοῦ πλησίον. Τότε ὑψώνεται ὁ ἄνθρωπος καὶ πραγματώνεται ὁ ἑόρτιος ἐκεῖνος ὕμνος ποὺ μᾶς καλεῖ, μὲ ἀφορμὴ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, νὰ ὑψωθοῦμε, λαμβάνοντας ὡς θεϊκὰ δῶρα τὴ χαρὰ τῆς λύτρωσης, τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, τὸ μεγαλεῖο τῆς ταπείνωσης, τὴν τελείωση τῆς ἀγάπης.

Ἡ Βηθλεὲμ ἔρχεται αἰῶνες τώρα ἐνώπιον μας ὡς εὐκαιρία συναίσθησης τῆς προσωπικῆς μας φτώχειας καὶ ὡς δυνατότητα γιὰ τὸν πνευματικὸ πλουτισμό μας. Μὲ τὴν ἐπίγνωση ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἔπλασε κατὰ τὴν εἰκόνα Του, μᾶς ἔδωσε ἱκανότητες καὶ χαρίσματα μοναδικά, μᾶς χάρισε τὴ δύναμη τοῦ δικοῦ Του Λόγου[4], ὁ Χριστὸς γίνεται ἀδελφὸς ποὺ μᾶς δίνει τὴν ἐξουσία νὰ εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἁπλοποιοῦνται οἱ δικοί μας πειρασμοί. Εἶναι ἀλλιῶς νὰ δυσκολεύεσαι, νὰ ἀσθενεῖς, νὰ μετρᾶς πάθη καὶ ἀστοχίες, νὰ λυπᾶσαι γιὰ τὴ μοναξιά σου, τὶς ἀδυναμίες καὶ τὴν ἀδικία τοῦ κόσμου, γνωρίζοντας πὼς ἀδελφό σου ἔχεις τὸν Χριστό. Τοῦ παραδίνουμε τὰ δικά μας βάσανα καὶ ἐκεῖνος ὡς ἀδελφός, ὡς ἐλεήμων καὶ πιστὸς Ἀρχιερέας, προσφέρεται ὁ ἴδιος θυσία γιὰ νὰ ἀναπαύσει ἐμᾶς τοὺς κουρασμένους ἀπὸ τὰ φορτία μας[5]. Ὁ Χριστὸς προσφέρεται μέσα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, στὸ λόγο καὶ τὰ μυστήρια της, ἐνισχύοντάς μας στὸν καθημερινό μας ἀγώνα μὲ τὴν χωρὶς ὅρια ἀγάπη Του. Αὐτὸ μᾶς δείχνει ἡ ἐμπειρία καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων, ποὺ ἔνιωσαν τὴν συνεχῆ κίνηση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ ὅλα ὅσα προσφέρει ἡ συνύπαρξη καὶ ἡ εἰλικρινὴς σχέση μαζί Του.

Ἀγαπητοί μου,

Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἁγιάζει, κι ἐμεῖς ποὺ ἁγιαζόμαστε ἀπὸ Αὐτόν, ἀνήκουμε στὴν ἴδια οἰκογένεια. Τὰ φετινὰ Χριστούγεννα αὐτὴ εἶναι ἡ εὐχή μου: ὁ σύνδεσμός μας μὲ τὸν Χριστὸ νὰ εἶναι συνειδητὰ ἀδελφικός, ὥστε οὔτε παρόντα οὔτε μέλλοντα[6] νὰ μποροῦν νὰ τὸν διασπάσουν. Σὲ αὐτὴ τὴν ἐμπειρία τῆς σχέσης μας μὲ τὸν Θεό, στὴ διαρκῆ ἀναζήτησή Του, στὴ σιγουριὰ τῆς παρουσίας Του, πλαταίνει ἡ καρδιὰ καὶ γίνεται ἡ ἴδια φάτνη ποὺ ἀκτινοβολεῖ τὸ φῶς καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ τόσο ἀνάγκη ἔχουμε. Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2021

Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

[1] Ἑβρ. 2,17.
[2] Μ. Ἀθανασίου, Λόγος περὶ Ἐνανθρωπήσεως, κεφ. 5.
[3] Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία οστ´ (76) στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο.
[4] Μ. Ἀθανασίου, Λόγος περὶ Ἐνανθρωπήσεως, κεφ. 12.
[5] Πρβλ. Μτθ. 11,28.
[6] Πρβλ. Ρωμ. 8,38.


Weihnachtsbotschaft 2021
des Metropoliten Augoustinos von Deutschland,
Exarchen von Zentraleuropa

*  *  *

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland,

im Gottesdienst des Heiligen Abends hören wir den hl. Apostel Paulus über Christus sagen: „Daher musste der Sohn in allem Seinen Brüdern gleich werden, um ein barmherziger und treuer Hoherpriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen.“[1] Der Völkerapostel deutet die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes gegenüber dem Menschen. Mit einfachen Worten: Er lehrt uns, dass der leiblose Gott durch die Annahme der menschlichen Natur in allem Seinen Brüdern gleich werden wollte, um die Menschen zu vergöttlichen und von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Diese Perspektive hilft uns, die Paradoxien, die mit der Geburt Christi, deren Feier wir sehnsüchtig erwarten, verbunden sind und die uns so vertraut sind, besser zu verstehen.

Christus tritt durch seine Menschwerdung in ein verwandtschaftliches Verhältnis zu uns ein und nennt uns Brüder und Schwestern. Er ist nicht mehr der fremde, der unbekannte, der allmächtige und unbegreifliche Gott, mit dem Moses im Alten Testament gesprochen hat. Christus, unser Bruder, tritt, in seiner grenzenlosen Liebe, auf dieselbe einfache und demütige Weise wie wir in die menschliche Geschichte ein, er tut dies in Übereinstimmung mit dem „Bild“, als das Er uns erschaffen hat.[2] Als der Geringste unter den Menschen wird er in einem Stall geboren.

Der anfanglose Gott wird, wie es uns der hl. Johannes Chrysostomus so treffend beschreibt, alles für den Menschen: „Ich bin dein Vater, ich bin dein Bruder, ich bin dein Bräutigam, ich bin dein Haus, ich bin deine Nahrung, ich bin dein Gewand, ich bin deine Wurzel, ich bin dein Fundament, ich bin alles, was du begehrst, so dass dir nichts mehr mangelt. Ich werde dir auch dienen, denn ich bin gekommen zu dienen, statt mich bedienen zu lassen. Ich bin auch dein Freund, ich bin Glied und Haupt deines Leibes. Ich bin dein Bruder, deine Schwester und deine Mutter. Ich bin alles das, sofern du mir freundschaftlich verbunden bleibst. Ich bin für dich arm geworden. Ich bin für dich zum Bettler geworden. Ich bin für dich auf das Kreuz gestiegen. Ich bin für dich begraben worden. Im Himmel oben bitte ich für dich den Vater. Auf die Erde unten hat mich der Vater gesandt, um für dich Mittler zu sein. Für mich bist du alles: Bruder, Erbe, Freund und Glied meines Leibes. Was willst du noch darüber hinaus?“[3]

Durch die Annahme dieser Ehre dürfen wir uns Brüder und Schwestern des Herrn nennen, werden wir berufen, Christus nachzuahmen und uns unserem erstgeborenen Bruder anzugleichen. Nicht in Bezug auf Seine Heiligkeit und Seine Allmacht, sondern durch Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Liebe, indem wir die ganze Schöpfung umarmen und uns dem Nächsten zuwenden. Dadurch wird der Mensch erhöht und wird jener Hymnus des Festes der Geburt Christi verwirklicht, der uns einlädt, uns erhöhen zu lassen, indem wir die göttlichen Gaben empfangen: die Freude der Erlösung, die Hoffnung auf das Heil, die Erhabenheit der Demut und die Vollendung der Liebe.

Seit Jahrhunderten tritt uns jährlich Bethlehem als eine Gelegenheit vor Augen, unsere eigene Armut zu erkennen und geistlichen Reichtum zu schöpfen. Zugleich mit der Erkenntnis, dass Gott uns nach Seinem Bild erschaffen hat, dass Er uns auch Fähigkeiten und einzigartige Gnadengaben gegeben hat, dass Er uns die Kraft Seines eigenen Wortes geschenkt hat[4], wird Christus unser Bruder. Er gibt uns Macht, Kinder Gottes zu sein, so dass unsere Versuchungen weniger komplex werden. Es ist etwas anderes, Schwierigkeiten zu ertragen, krank zu sein, Leidenschaften und Fehlschläge zu zählen, seine Einsamkeit zu betrauern, dazu das Unvermögen und die Ungerechtigkeit in der Welt, wenn ich weiß, dass Christus mein Bruder ist. Wir vertrauen Ihm unsere Qualen an und Er, unser Bruder, der barmherzige und treue Hohepriester, bringt selbst das Opfer dar, um uns unter unseren Lasten Erschöpfte zu erquicken.[5] Christus wird im Leben der Kirche im Wort und in den Sakramenten dargebracht und stärkt uns so in unserem täglichen Kampf durch Seine grenzenlose Liebe. Das zeigen uns die Erfahrung und das Leben der Heiligen, die die beständige Annäherung Gottes an den Menschen und alles, was die Gemeinschaft mit Ihm und die aufrichtige Beziehung zu Ihm uns gewähren, empfunden haben.

Meine Lieben,

Der, der uns heiligt, und wir, die wir von Ihm geheiligt werden, gehören zur selben Familie. Für das diesjährige Weihnachtsfest ist mein Wunsch: Unsere geschwisterliche Verbindung mit Christus möge uns so bewusst sein, dass weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges[6] sie jemals werden zerstören können. Diese Erfahrung unserer Beziehung zu Gott, die unablässige Suche nach Ihm und die Gewissheit Seiner Gegenwart weiten unser Herz und machen es zur Krippe, die das Licht und die Hoffnung verbreitet, deren wir so sehr bedürfen. Gesegnete Weihnachten!

Bonn, am 25. Dezember 2021
Euer Metropolit
+ Augoustinos von Deutschland

[1] Hebr 2,17
[2] Hl. Athanasius d. Gr., Homilie über die Menschwerdung, Kapitel 5
[3] Hl. Johannes Chrysostomus, 76. Homilie zum Matthäusevangelium
[4] Hl. Athanasios d. Gr., Rede über die Menschwerdung, Kap. 12
[5] vgl. Mt 11,28
[6] vgl. Röm 8,38