Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία: Η IG Metall ανταποκρίνεται στην πανδημία!

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
IG Metall

Η IG Metall ανταποκρίνεται στην πανδημία του κορωνοϊού . “Σε αυτή την κρίση χρειάζονται λύσεις αλληλεγγύης. Τούτη την ώρα είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν ασφάλεια“, λέει ο Jörg Hofmann , Πρώτος Πρόεδρος της IG Metall.

Τονίζει ότι έχει συναφθεί συμφωνία συλλογικής σύμβασης για τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία στον τομέα της μεταλλουργίας και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Έχουμε μια συλλογική σύμβαση που προστατεύει την απασχόληση και το εισόδημα και οι γονείς μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους όταν τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και τα σχολεία είναι κλειστά. Το πτυχίο αυτό συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Με την ταχεία δράση τους, τα μέρη της συλλογικής σύμβασης καταδεικνύουν πόσο μια συλλογική σύμβαση που υποστηρίζεται από ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις εργοδοτών μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους.

Η IG Metall αγωνίζεται βραχυπρόθεσμα για ανάλογους διηρημένους βιομηχανικούς κανονισμούς.

Γρήγορες και ρεαλιστικές λύσεις

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

  • Κανονισμοί για τη βραχυπρόθεσμη εργασία, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν το καθαρό μισθό των εργαζομένων στο 80% περίπου. Αυτό γίνεται με την τήξη των ειδικών πληρωμών και με επιχορήγηση εργοδότη ύψους 350 ευρώ ανά μισθωτό πλήρους απασχόλησης
  • Όταν τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και τα σχολεία είναι κλειστά, οι γονείς με παιδιά μέχρι την ηλικία των δώδεκα μπορούν να πάρουν οκτώ ημέρες άδεια για τη φροντίδα των παιδιών αντί για τον πρόσθετο μισθό.
  • Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τουλάχιστον πέντε δωρεάν ημέρες χωρίς επίδομα παιδικής μέριμνας για τη φροντίδα των παιδιών – στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο – η αμοιβή θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται.

Οι συλλογικές συμβάσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως και μπορούν να τερματιστούν στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Εν τω μεταξύ, το εκτελεστικό συμβούλιο της IG Metall ενέκρινε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών συνθηκών, συνέστησε την ανάληψη σε εθνικό επίπεδο.

Ο κ. Knut Giesler, διαχειριστής της IG Metall στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και διαπραγματευτής, τονίζει:

Για μας ήταν σημαντικό να παρέχουμε στους ανθρώπους ασφάλεια, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, με καλές και εξατομικευμένες λύσεις”. Εξασφαλίζοντα ταυτόχρονα θέσεις εργασίας, ελαχιστοποιώντας τις οικονομικές απώλειες από την εργασία μικρής διάρκειας και προσφέροντας ευκαιρίες για καλύτερη παιδική μέριμνα.

Πηγή: igmetall.de