Κατάλογος με τα Ελληνικά Σχολεία Μονάχου και δυνατότητες επικοινωνίας

1ο Ε.Ι.Δ.Σ.

Διευθύντρια:

Καραγιάννη

Hintebaerenbadstr. 71-73
81373 München

 089-74357414
 089-74357415
 E-Mail
 Ιστοσελίδα

2ο Ε.Ι.Δ.Σ. - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διευθύντρια:

Γεωργίου Ευαγγελία

Ernbergerstr. 3a
81241 München

 089-82979230
 089-82085015
 E-Mail
 Ιστοσελίδα

4ο Ε.Ι.Δ.Σ. - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διευθύντρια:

Παπαδοπούλου Ελένη

Edmund Rumplerstr.9
80939 München

 089-14869677
 089-14347642
 E-Mail
 Ιστοσελίδα

5ο Ε.Ι.Δ.Σ. - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Αν. Διευθυντής:

Μπαλής Δημήτριος

Zamdorferstr. 26
81677 München

 089-60665097
 089-96049607
 E-Mail
 Ιστοσελίδα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο Γυμνάσιο Μονάχου

Διευθύντρια:

Βαρβάρη Αννούλα

Edmund Rumplerstr.9
80939 München

 089-3507020
 089-3507022
 E-Mail
 Ιστοσελίδα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διευθυντής:

Ρωμανίδης Γεώργιος

Zamdorferstr. 24-26
81677 München

 089-6732430
 089-67339661
 E-Mail
 Ιστοσελίδα

ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ

Διευθυντής:

Ελευθεριάδης Σταύρος

Ständlerstraße 36
81549 München

089 45666709
 089 45666713
 E-Mail
 Ιστοσελίδα