Κατάλογος με τα Ελληνικά Σχολεία Νυρεμβέργης και δυνατότητες επικοινωνίας

1ο Ε.Ι.Δ.Σ.

Διευθυντής/τρια:

Striegauer Str. 1
90473 Nürnberg

 0911-618328
 0911-98862566
 E-Mail
 Ιστοσελίδα

2ο Ε.Ι.Δ.Σ.

Διευθύντρια:

Θωμοπούλου Χριστίνα

Glogauer Str. 27
90473 Nürnberg

 0911-898077
 0911-898077

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διευθύντρια:

Καρτάλη Κατερίνα

Striegauer Str. 1
90473 Nürnberg

 0911-8179171
 0911-8179172

ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Διευθυντής:

Κουντουράς Αριστείδης

Striegauer Str. 1
90473 Nürnberg

 0911-864370
 0911-803770
 Ιστοσελίδα