5 Χρόνια Ελληνική Κοινότητα Χάαρ – Εορταστικό τριήμερο

Ελληνική Κοινότητα Χάαρ

ΗΕλληνική Κοινότητα Χάαρ προσκαλεί σε εορταστικό τριήμερο με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ίδρυσή της.

Ελληνική Κοινότητα Χάαρ - Εορταστικό τριήμερο