Συνέχιση της ανέγερσης του Ελληνικού Σχολείου στο Μόναχο

Ελληνικού Σχολείου στο Μόναχο

Ύστερα από τις εύστοχες και συντεταγμένες κινήσεις του Συλλόγου Γονέων Μονάχου και των Συλλογικών οργάνων διαβούλευσης, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη συνέχιση της ανέγερσης του Ελληνικού Σχολείου στο Μόναχο.

Κατόπιν συντονισμένης συνεργασίας του κ. Υφυπουργού, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Θ. Πελεγρίνη, του αναπληρωτή Υπουργού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστου Σπίρτζη και της Ανώνυμης Εταιρείας Κτιριακών Υποδομών, υπεγράφη με αριθ. 58345/16-3-2016 απόφαση προέγκρισης ύψους 5.000.000 € για  συνέχιση της ανέγερσης του Ελληνικού σχολείου σε οικόπεδο του Δήμου Μονάχου.