Πρόσβαση των Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια

Αλλαγές στην πρόσβαση των Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση! Γνωστοποίηση δημοσίευσης τροποποίησης Υπουργικής απόφασης Ειδικών Κατηγοριών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

    Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ. Φ.151/220830/Α5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση / Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως ισχύει (ΑΔΑ : ΨΚΘΓ4653ΠΣ-2ΟΡ) δημοσιεύθηκε στις 30-12-2016 στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4515/Β’).

    Η ανωτέρω απόφαση αφορά στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία Πρόσβασης για τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού έτους 2017.

    Παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ THΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

allages_probasi_tritobathmia_ellines_eksoterimou