Ανακοίνωση της Σ.Ε. του 1ου Γυμνασίου Μονάχου

1ου Γυμνασίου Μονάχου

Ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Μονάχου με την οποία εγκαλεί τον Πρόεδρο της Σ.Ε.Σ.Ε. (Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Επιτροπών) για αθέμιτες πρακτικές!