Απάντηση της Σ.Ε.Σ.Ε. προς τον συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου!

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Απάντηση της Σ.Ε.Σ.Ε. προς τον συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου!

Σας παραθέτουμε την απαντητική επιστολή της Σ.Ε.Σ.Ε. (Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Επιτροπών) στην πρόσφατη -επιλεκτική-  ανακοίνωση/ανάρτηση του συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης Μονάχου!

12-2016_2017Ver1

 

Ο Ζουράρις “καρφώνει” τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου!

Με την απαντητική του επιστολή, ο κ. Ζουράρις καθιστά -ξεκάθαρα- ως υπαίτιο και υπεύθυνο της αναστάτωσης, παραπληροφόρησης και παραπλάνησης τόσο της Ελληνικής παροικίας στο Μόναχο όσο και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου!

Πλην όμως στην εν λόγω επιστολή, δεν υπάρχει απολύτως καμία τέτοια αιτίαση προς το Υπουργείο, αλλά προς το συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου, ο οποίος κατονομάζεται ως αποκλειστικός υπαίτιος.

Ο τελευταίος διαβεβαίωνε διαχρονικά, εμφατικά και προς όλες τις κατευθύνσεις, προφορικά και εγγράφως και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κλιμακίου του γραφείου μου στο Μόναχο, ότι το κτίριο το οποίο ο ίδιος πρότεινε για να μεταστεγαστεί το Λύκειο Μονάχου, ήταν διαθέσιμο για μίσθωση προς το ελληνικό δημόσιο, και ανέμενε μόνο την έγκριση του Υπουργείου για να υπογραφεί η σχετική σύμβαση μισθώσεως.

Όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων και προς μεγάλη μου έκπληξη, το κτίριο για το οποίο υπήρξε απόλυτη ομοφωνία για να μισθωθεί, δεν ήταν διαθέσιμο από καιρό, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του συντονιστή εκπαίδευσης, ο οποίος δεν έχει παράσχει μέχρι σήμερα επαρκείς εξηγήσεις για την αναστάτωση που προκλήθηκε εξαιτίας του.