σχολεία
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το άγχος έγινε χαρά και ανακούφιση. Τα σχολεία παραμένουν!

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ κινητοποίηση και η ΕΝΟΤΗΤΑ των Ελλήνων γονέων και κηδεμόνων, έφεραν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα ελληνικά σχολεία στο Μόναχο! Με επιτυχία και απτά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η τριμερής…