Το άγχος έγινε χαρά και ανακούφιση – Τα σχολεία παραμένουν!

ελληνικά σχολεία στο Μόναχο

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ κινητοποίηση και η ΕΝΟΤΗΤΑ των Ελλήνων γονέων και κηδεμόνων, έφεραν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα ελληνικά σχολεία στο Μόναχο!

Με επιτυχία και απτά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε  η τριμερής συνάντηση μεταξύ της  Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, του Γενικού Προξενείου Μονάχου και κλιμακίου του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνάς και θρησκευμάτων, που πραγματοποιήθηκε χθες, 23.05.2017 και ώρα 17.00 στους χώρους που στεγάζουν το 5ο Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου “Σωκράτης”

Το κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η στέγαση του 2ου Γυμνασίου καθώς και του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου, για τα οποία -δυστυχώς- δεν υπάρχει (επίσημα) στέγη από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο!

Η αρχική πρόταση του συντονιστή εκπαίδευσης, που προέβλεπε το κλείσιμο του 4ου Δημοτικού και τη σύμπτυξη του στα υπόλοιπα 3 Δημοτικά σχολειά στην ευρύτερη περιοχή του Μονάχου, με απώτερο σκοπό τη μεταφορά και στέγαση του 2ου Γυμνασίου στους χώρους που στεγάζεται το 4ο Δημοτικό, απερρίφθη.

Αντ’ αυτού, αποφασίστηκε η υλοποίηση της πρότασης από πλευράς των γονέων, δηλαδή τη δημιουργία 2 ολοκληρωμένων σχολικών μονάδων (Δημοτικό και Γυμνάσιο), μια στο Βορειοδυτικό (η οποία υπάρχει ήδη, το 4ο Δημοτικό και το 1ο Γυμνάσιο συστεγάζονται στο Freimann)  και μια στο Νοτιοανατολικό Μόναχο, η οποία θα δημιουργηθεί με τη μεταφορά του 2ου Γυμνασίου σε εγκαταστάσεις -που θα μισθωθούν άμεσα- δίπλα στο  5ο Δημοτικό  (Zamdorf).

Ταυτόχρονα, το Λύκειο θα μεταφερθεί προς το κέντρο της πόλης, στην περιοχή  Obersendling,  ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της Ελληνικής παροικίας στο σύνολο.

Μετά το πέρας της κρίσιμης συνάντησης, το προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα ενημέρωσε τους εκατοντάδες γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, που είχαν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο, σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις, τονίζοντας  την εξαιρετικά σημαντική συμβολή της γενικής προξένου της Ελλάδος στο Μόναχο, κας. Π. Κωνσταντινοπούλου για την επίλυση του θέματος!